Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)

Autorzy: Magdalena Baliś
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstw studium przypadku system informacyjny klasy ERP
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (519-527)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wdrożenie w trzech firmach z grupy mikro i małych przedsiębiorstw systemu informacyjnego klasy ERP. Na wstępie przedstawiono teoretyczne aspekty definiowania systemu ERP i jego umiejscowienia na tle innych systemów informacyjnych przedsiębiorstw oraz omówiono metodologiczne aspekty zastosowania studium przypadku w badaniu procesu wdrożeniowego. W drugiej części artykułu zaprezentowano trzy analizy wdrożeniowe, pokazując motywy przedsiębiorców, które zdecydowały o implementacji systemu ERP, efekty uzyskane dzięki wdrożeniu, główne problemy z jakimi borykano się w procesie wdrożenia i sposoby ich rozwiązywania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czakon W., Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu,
2.w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
3.Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2009.
4.Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
5.Matejun M., Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, w: Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, red. M. Mate-jun, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
6.Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997.