Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze

Autorzy: Aleksandra Roslan-Karaś
Politechnika Gdańska

Julita E. Wasilczuk
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: internet przedsiębiorczość blogosfera
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (149-159)

Abstrakt

Gwałtowny rozwój internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli biznesowych, które powstały właśnie dzięki internetowi. Autorki szczególną uwagę zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób powstawania przedsięwzięć wykorzystujących ten model w blogosferze. Blogi coraz częściej stają się źródłem możliwości biznesowych, a zarabianie na blogu jest takim samym rodzajem przedsiębiorczości, jak tradycyjne uzyskiwanie korzyści materialnych ze sprzedaży produktów. Opisany model wydaje się być jednym z ciekawszych modeli biznesowych powstałych w wyniku pojawienia się internetu. Okazuje się jednak, że nie wystarczy tylko wytrwałość w dokonywaniu ciekawych wpisów oraz uznanie czytelników, by móc się z bloga utrzymać. Potrzebne są także umiejętności biznesowe i wyszukiwanie możliwości zarobkowania na swoim blogu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak R., Nachyła D., Klimek M., Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę, Deloitte, Warszawa 2012, http://eregion.wzp.pl/ sites/default/files/ pl_szerokopasmowy _internet _raport_ li-piec_2012.pdf.
2.Barnes B, Hinton M., Mieczkowska S., Avoiding the fate of the dotbombs: lessons from three surviving dotcom start‐ups, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2004, vol. 11 (3).
3.Bhargava S., Developmental Aspects of Entrepreneurship, SAGE Publications Pvt. Ltd, 2007.
4.Brzostek A., Ile i w jaki sposób zarabiają polscy blogerzy, Gazeta Prawna.pl, 5.04.2013, www.gazetaprawna.pl/ artykuly/ 694113, ile_i_ w_jaki_ sposob _zarabiaja_ polscy_ blogerzy_kasia_tusk_ma_ z_bloga_ 400_tys_zl_ rocznie. html/ (3.01.2015).
5.Cimochowski G. et al., Polska Gospodarka. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Boston Consulting Group, maj 2011, www. polskainternetowa.pl /pdf/raport_BCG_polska_internetowa.pdf (11.11.2014).
6.Gaille B., How Many Blogs are on the Internet, 20.11.2013, www.wpvirtuoso. com/how-many-blogs-are-on-the-internet/ (23.11.2014).
7.Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
8.Jeleśniański M., Liczba blogów w Polsce i na świecie – czy da się ją określić?, 3.08.2008, http://eredaktor.pl/internet-badania-trendy/liczba-blogow-w-polsce-i-na-swiecie-czy-da-sie-ja-okreslic/ (23.11.14).
9.Przedsiębiorczość internetowa, red. M. Łoboda, R. Mącik, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
10.Rettberg J., Blogowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11.Roslan A., Starting and maintaining a blog as an example of an entrepreneurship, w: Chal-lenges for the SME sector in the twenty-first century, red. K. Zawadzki, Gdańsk 2012.
12.Stępień M., Kotlet.tv: serwis kulinarny za 0 zł, „Marketing w Praktyce”, www. marke-ting.org.pl/index.php/go=2/act=2/aid=m4f4be9844da3d/ (28.12.2014).
13.Szlendak K., Polskojęzyczna blogosfera staje się coraz prężniejsza, 9.05.2007, www. inter-netstandard.pl/news/110133_1/ Polskojezyczna.blogosfera. staje.sie. coraz. prezniej-sza.html (23.11.2014).
14.Śliwiński M., Modele biznesowe e-usług, PARP, Warszawa 2008.
15.Więckiewicz M., Blog. W perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
16.Zerka P., Internet i nowe modele biznesowe a polityka publiczna, demosEUROPA, grudzień 2012.
17.Copenhagen Economics, The Economic Impact of the Digital Single Market, www.epc. eu/ dsm/2/Study_by_Copenhagen.pdf (11.11.2014).
18.http://biznesoweinfo.pl/podsumowanie-2014-roku-cele-na-2015-rok/ (3.01.2015).
19.http://jakoszczedzacpieniadze.pl/ile-zarabia-bloger-raport-michala / (3.01.2015).
20.http://kotlet.tv/ (28.12.2014).
21.http://kulturawplot.pl/2013/12/30/zarabianie-na-blogu/ (3.01.2015)
22.http://littletownshoes.wordpress.com/2013/03/15/zarobki-blogerow-w-stanach/ (23.11.14).
23.https://mac.gov.pl/aktualnosci/coraz-blizej-celow-europejskiej-agendy-cyfrowej-komisja-europejska-publikuje-wyniki (11.11.2014).
24.http://technorati.com/ (23.11.2014).