Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych

Autorzy: Robert Wolański
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: MSP źródła finansowania cel finansowania
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (461-474)

Abstrakt

W artykule podjęto problem powiązań pomiędzy strukturą kapitału a celem ich wykorzystania wśród MSP w Polsce. Za cel artykułu przyjęto określenie jak kształtuje się struktura kapitału w polskich MSP oraz w jakim stopniu poszczególne źródła są wykorzystywane do finansowania różnorodnych celów prowadzonej działalności. W strukturze kapitału MSP dominują środki własne, wśród kapitałów obcych podstawowe znaczenie mają takie źródła jak kredyt czy leasing – taka struktura jest zgodna z modelami teoretycznymi dotyczącymi tego zagadnienia. Badanie wykazało, że poszczególne źródła finansowania znacznie różnią się między sobą pod względem celu finansowania, przy czym najbardziej uniwersalne znaczenie ma kredyt bankowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barton S.L., Gordon P.J., Corporate Strategy and Capital Structure, „Strategic Management Journal” 1998, vol. 9.
2.Barton S.L., Matthews C.H., Small Firm Financing: Implications from a Strategic Manage-ment Perspective, „Journal of Small Business Management” 1989, vol. 27, nr 1.
3.Bielawska A., Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
4.Binks M.R., Ennew C.T., Reed G.V., Information Asymmetries and the Provision of Finance to Small Firms, „International Small Business Journal” 1992, vol. 11, nr 1.
5.Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
6.Churchill N.C., Lewis V.L., The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review” 1983, vol. 63, nr 3.
7.Finanse MSP 2009. Rynek usług bankowych. Raport z badania marketingowego, Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk 2009.
8.Galbraith J.K., Market Structure and Stabilization Policy, „The Review of Economics and Statistics” 1957, vol. XXXIX.
9.Jensen M., Meckling W., Thaeory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and
10.ownership structure, „Journal of Financial Economics” 1996, nr 3 (4).
11.Kochlar R., Explaining firm capital structure: The role of agency theory vs. transaction cost economics, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17.
12.Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie Wybrane aspekty mikro i ma-kroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2001.
13.Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital Corporation Finance, and the Theory of Investment, „American Economic Review”, June 1958.
14.Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, „Journal of Finance” 1984, vol. 39, nr 3.
15.Nicos M., Chittenden F., Poutziouris P., A model of capital structure decision making in small firm, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 1998, vol. 5, nr 3.
16.Quinn R.E., Cameron K., Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, „Management Science” 1983, vol. 29, nr 1.
17.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
18.Raport Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Polska Konfederacja Pracodawców Pry-watnych Lewiatan, Warszawa 2013.
19.Scott M., Bruce R., Five Stages of Growth in Small Business, „Long Range Planning” 1987, vol. 20, nr 3.
20.Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008 – prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
21.Williamson O.E., Markets and Hierarchies, The Free Press, New York–London 1975.
22.Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.