Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa

Autorzy: Małgorzata Magdalena Hybka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa federalny podatek dochodowy formy prawne działalności gospodarczej małe przedsiębiorstwo USA
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (62-72)

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności amerykańskiej spółki typu S jako formy prawnej prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej. Określono w nim zalety i wady tej spółki zarówno z podatkowego, jak i pozapodatkowego punktu widzenia. Wymieniono i  scharakteryzowano także formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w USA oraz wskazano warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby prowadzić działalność w formie spółki typu S. Ponadto określono strukturę amerykańskich przedsiębiorstw według formy prawnej, liczbę spółek typu S według sekcji działalności gospodarczej oraz wysokość ich przychodów i dochodów do opodatkowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cody T., Hopkins D.A., Perlman‎ L.A., Guide to Limited Liabilities Companies, CCH
2.a Wolters Kluwer Business, Chicago 2007.
3.Corporations – Selected Financial Items, www.census.gov (27.10.2014).
4.Federal Taxation – Comprehensive Topics, red. E.P. Smith, P.J. Harmelink, J.R. Hasselback, CCH a Wolters Kluwer Business, Chicago 2009.
5.Internal Revenu Code, www.irs.gov (27.10.2014).
6.Jamison R.W., S Corporation Taxation, CCH a Wolters Kluwer Business, Chicago 2008.
7.Keightley M.P., A Brief Overview of Business Types and their Tax Treatment, Congressional Research Service, Washington 2013.
8.Legel E., Bennett K., Parisi M., The Effects of Tax Reform on the Structure of US Business, Internal Revenue Service, Washington 2003.
9.Lowry S., Tax Deductions for Individuals: A Summary, Congressional Research Service, Washington 2014.
10.Murphy K., Higgins M., Concepts of Federal Taxation, Cengage Learning, Mason OH 2013.
11.Number of Returns, Total Receipts, Business Receipts, Net Income (less deficit), Net Income, and Deficit, www.irs.gov (27.10.2014).
12.Number of Tax Returns by Type of Business 2012, www.census.gov (27.10.2014).
13.Raabe S., Young M., Taxation of Business Entities, Cengage Learning, Mason OH 2014.
14.S Corporations: Total Reciepts and Deductions, Portfolio Income, Rental Income, and Total Net Income, by Major Industry for the years 2009–2011, www.irs.gov (27.10.2014).
15.Schenk D.H., Federal Taxation of S Corporations, Law Journal Press, New York 2005.
16.Schneeman A., The Law of Corporations and Other Business Organizations, Cengage Learn-ing, New York 2010.
17.Vermeulen E. P. M., The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture and Partnership Structures, Kluwer Law International, The Hague 2003.