Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych

Autorzy: Marzena Starnawska
Politechnika Gdańska

Magdalena Popowska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna firmy rodzinne przedsiębiorstwo społeczne interesariusze
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (180-190)

Abstrakt

W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, autorki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne uznawane są powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się szczególną paletą interesariuszy oraz specyficznymi wartościami. Autorki wskazują na możliwe obszary wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa z obu grup, a także przywołują wnioski z nielicznych badań, jakie do tej pory zostały przeprowadzone w tym obszarze.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronoff C.E., Ward J.L., Family-owned business: A thing of the past or a model for the future, „Family Business Review” 1995, nr 8 (2).
2.Azmat F., Waddell D., Understanding the dynamism between Corporate Social Responsibility and Social Capital in Family Businesses, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
3.Barney B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantages, Pearson Prentice Hall 2008.
4.Berrone P., Cruz C.C., Gómez-Mejía L.R., Socioemotional wealth in family firms: A reviewand agenda for future research, „Family Business Review” 2012, nr 25.
5.Bowen H., Social responsibilities of the business man, Harper and Brothers, New York 1953.
6.Brønn P.S., Vidaver-Cohen D., Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy, Sustain-ability, or the Bottom Line?, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 87 (1).
7.Burkart M., Panunzi F., Shleifer A., Family Firms, „Journal of Finance” 2003, nr 58.
8.Campopiano G., De Massis A., Chirico F., Firm Philanthropy in Small- and Medium-Sized Family Firms: The Effects of Family Involvement in Ownership and Management, „Family Business Review” 2014, nr 27 (3).
9.Capron M., Quairel-Lanoizelée F., La responsabilité sociale d'entreprise, Coll. Repère, Éditions la Découverte, Paris 2007.
10.Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „The Academy of Management Review” 1979, nr 4 (4).
11.Cennamo C., Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R., Socioemotional Wealth and Proactive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More About Their Stake-holders, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2012, nr 36 (6).
12.Chell E., Spence L.J., Perrini F., Harris J.D., Social Entrepreneurship and Business Ethics: Does Social Equal Ethical, „Journal of Business Ethics” 2014, nota edytorska, 20.11.2014.
13.Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P., Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, nr 29 (5).
14.Chua J.H, Chrisman J.J.,. Bergiel E.B, An agency theoretic analysis of the professionalized family firm, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2009, nr 33.
15.Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A., Social Enterprise Models in Poland – Concepts and Institutional Context, „ICSEM Working Papers” 2014.
16.Corbetta G., Salvato C., Self-serving or self-actualizing? Models of man and agency costs in different types of family firms: A commentary on “Comparing the agency costs of family and non-family firms: conceptual issues and exploratory evidence, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2004, nr 28 (4).
17.Cornelius N., Todres M., Janjuha-Jivraj S., Woods A., Wallace J., Corporate Social Re-sponsibility and the Social Enterprise, „Journal of Business Ethics” 2008, nr 81.
18.Cruz C., Larazza-Kintana M., Garces-Galdeano L., Berrone P., Are Family Firms Really More Socially Responsible?, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, nr 38 (6).
19.Dees J.G., Elias J., The Challenges of Combining Social and Commercial Enterprise, „Busi-ness Ethics Quarterly” 1998, nr 8 (1).
20.Defourny J., Nyssens M., Social enterprise in Europe: Recent trends and developments, „Social Enterprise Journal” 2008, nr 4 (3).
21.Delmas M.A., Gergaud O., Sustainable Certification for Future Generations: The Case of Family Business, „Family Business Review” 2014, nr 27 (3).
22.Deephouse D.L., Jaskiewicz P., Do Family Firms Have Better Reputations Than Non-Family Firms? An Integration of Socioemotional Wealth and Social Identity Theories, „Journal of Management Studies” 2013, nr 50 (3).
23.Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, „The Academy of Management Review” 1995, nr 20 (1).
24.Donaldson L., Davis J.H., Stewardship theory or agency theory: CEO governance and share-holder returns, „Australian Journal of Management” 1991, nr 16 (1).
25.Dyer W.G., Whetten D.A., Family firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2006, nr 30 (6).
26.Foote D., The Question of Ethical Hypocrisy in Human Resource Management in the U.K. and Irish Charity Sectors, „Journal of Business Ethics” 2001, nr 34 (1).
27.Freeman E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., S. De Colle, Stakeholder theory, the state of the art, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
28.Hart S., Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World, „Harvard Business Review” 1997, January–February.
29.Hirigoyen G., Poulain-Rehm T., The Corporate Social Responsibility of Family Businesses: An International Approach, „International Journal of Financial Studies” 2014, nr 2 (3).
30.Jimenez R.M., Research on women in family firms: Current status and future directions, „Family Business Review” 2009, nr 22 (1).
31.Johnson H.L., Business in contemporary society: Framework and issues, Belmont, CA Wadsworth 1971.
32.Kets De Vries M.F.R., The Entrepreneurial Personality: A Person at the Cross Roads, „Jour-nal of Management Studies” 1977, nr 14.
33.Martinet A.C., Reynaud E., Entreprise durable, finance et stratégie, „Revue Française de Gestion” 2004, septembreoctobre.
34.Marques P., Presas P., Simon A., The Heterogeneity of Family Firms in CSR Engagement: The Role of Values, „Family Business Review” 2014, nr 27 (3).
35.Miller D., Le Breton-Miller I., Challenge versus advantage in family business, „Strategic Organization” 2003, nr 1 (1).
36.Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Towards a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, „Academy of Manage-ment Review” 1997, nr 22 (4).
37.Pearson A.W.,. Carr J.C, Shaw J.C., Toward a Theory of Familiness: A Social Capital Per-spective, „Enterprise Theory Practice” 2008, nr 32.
38.Popowska M., Starnawska M., Odpowiedzialność społeczna biznesu – polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm, „Journal of Management and Finance” 2010, nr 10 (1).
39.Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N., Toward a Theory of Agency and Altruism in Family Firms, „Journal of Business Venturing” 2003, nr 18 (4).
40.Shrivastava P., Hart S., Creating sustainable corporation, „Business Strategy and the Envi-ronment” 1995, nr 4.
41.Starnawska M., Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpo-wiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – przypadek 5 spółdzielni socjalnych, „Pro-blemy Zarządzania” 2014, nr 4, t. 2, w druku.
42.Uhlaner L.M., (Annemieke) van Goor‐Balk H.J.M., Masurel E., Family business and cor-porate social responsibility in a sample of Dutch firms, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2004, nr 11 (2).
43.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, DzU, nr 94, poz. 651
44.z późn. zm.
45.Young D., The complexity of nonprofit accountability – looking inside as well as outside, „American Review of Public Administration” 2002, nr 32 (3).