Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych

Autorzy: Agata Sierpińska-Sawicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Elżbieta Królikowska
Jastrzębska Spółka Węglowa
Słowa kluczowe: leasing średnie firmy małe mikro kredyt
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (442-450)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zakres wykorzystania leasingu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich firm (MMSP). Firmy te finansują swoją działalność głównie ze środków własnych wniesionych przez właścicieli oraz wygospodarowanych zysków. W celu przyspieszenia rozwoju korzystają również ze środków obcych głównie w postaci leasingu.  Kredyty bankowe stanowią tylko 16% łącznych źródeł finansowania i są trudniej dostępne niż leasing. Z leasingu w największym stopniu korzystały w latach 2009–2014 podmioty z sektorów: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (47% firm) oraz działalność produkcyjna (46,5% firm). W celu przyśpieszenia rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku firmy z obszaru MMSP wykorzystywały leasing jako źródło finansowania zakupów nowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz wymiany maszyn i urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie. Leasing stanowił również źródło finansowania środków transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.20 lat rynku leasingu w Polsce, ZPL i Konfederacja Lewiatan, Warszawa 21.10.2014, www.leasing.org.pl (30.12.2014).
2.Brodowska-Szewczuk J., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
3.Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83, Siedlce 2009.
4.Grzywacz J., Burżacka-Majcher M, Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
5.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 2013.
6.Starczewska-Krzysztoszek M., Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014).
7.Starczewska-Krzysztoszek M., Znaczenie leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2.01.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014).
8.Tomaszkiewicz B, Leasing jest dostępny również dla start-upów, „Dziennik Gazeta Prawna” 2.12.2014, nr 233.