Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM

Autorzy: Krzysztof Zięba
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość preprzedsiębiorczość Global Entrepreneurship Monitor
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (224-232)

Abstrakt

Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej świadomego korzystania ze zgromadzonych danych GEM, tak by nie dochodziło do ich błędnej interpretacji lub nadinterpretacji pojawiających się przy ich wykorzystywaniu.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amoros J.E., Bosma N., GEM 2013 Global Report, GEM Consortium 2014.
2.Audretsch D.B., Thurik A.R., A Model of the Entrepreneurial Economy, „International
3.Journal of Entrepreneurship Education”, 2004, nr 2 (2).
4.Baumol W.J., Entrepreneurship in economic theory, „American Economic Review 1968, nr 58 (2).
5.Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 5.
6.Gartner W.B., Some Suggestions for Research on Entrepreneurial Traits and Characteristics, „Entrepreneurship Theory & Practice” 1989, nr 14 (1).
7.Raporty GEM Polska 2005, 2012, 2013, 2014.
8.Reynolds P.D., Hay M., Camp S.M., Global Entrepreneurship Monitor 1999 Executive Report, Babson College, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership and London Business School 1999.
9.Shane S., Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities, „Organisation Science” 2000, nr 11 (4).
10.Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kiero-wanie” 2014, nr 1 (161).
11.http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM (12.12.2014).