Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć

Autorzy: Barbara Bartkowiak
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: kapitał zalążkowy finansowanie innowacji mikro i małe przedsiębiorstwa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (353-362)

Abstrakt

Rynek Funduszy Kapitału Zalążkowego w Polsce jest stosunkowo młody. Przykład Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed i dotychczasowe dobre efekty spółek nadzorowanych przez ten fundusz wskazuje, że trzeba i należy bezustannie edukować i mobilizować różne osoby, instytucje i firmy w kierunku rozwoju opartego na innowacjach. Potrzebne jest przełamywanie barier i inercji przeszkadzających w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, zwłaszcza w sytuacji dostępności różnych mechanizmów wsparcia i źródeł finansowania. Nowe programy unijne bez wątpienia zwiększą możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć przez Fundusze Kapitału Zalążkowego. Przy wykorzystaniu powstających szans, Fundusze Kapitału Zalążkowego w Polsce mogą się stać jednym z głównych ogniw aktywizujących pełniejsze zagospodarowanie potencjału innowacyjnego osób i przedsiębiorców.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Innowacyjna dolina śmierci”- koszty badań, rozwoju i wdrożenia, EUREC Agency, Effectively supporting the commercialisation of research results” ProRETT Man., Feb. 2008.
2.Źródła internetowe:
3.www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.
4.www.poig.parp.gov.pl.
5.www.poir.gov.pl.