Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: luka podatki przedsiębiorstwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (601-611)

Abstrakt

Luka podatkowa to problem, który dotyka nie tylko państwo, ale także przedsiębiorstwa. Istnienie luki podatkowej zaburza konkurencję między przedsiębiorstwami legalnie płacącymi podatki a podmiotami działającymi w szarej strefie gospodarki. Luka podatkowa może także prowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych uczciwych podatników na skutek przerzucenia na nich przez państwo ciężaru niezapłaconych podatków. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane ograniczeniem wielkości luki podatkowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allingham M., Sandmo A., Income tax evasion: a theoretical analysis, „Journal of Public Economics” 1972, t. 1, nr 3–4.
2.Alm J., Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experi-ments, and Field Studies, Tulane Economics Working Paper Series, Working Paper 1213, 2013.
3.Blackwell C., A Meta-Analysis of Tax Compliance Experiments, International Center for Public Policy Working Paper Series at Andrew Young School of Policy Studies 2007, nr 7.
4.Bobek D.D., Roberts R.W., Sweeney J.T., The Social Norms of Tax Compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States, „Journal of Business Ethics” 2007,
5.t. 74, nr 1.
6.Dhami, S., al-Nowaihi A., Why do people pay taxes? Prospect theory versus expected utility theory, „Journal of Economic Behavior and Organization” 2007, t. 64 (1).
7.Feld L.P., Frey B.S., Trust breeds trust: How taxpayers are treated, „Economics of Govern-ance” 2002, t. 3, nr 2.
8.Hashimzade N., Myles G.D., Tran-Nam B., Application of behavioral economics to tax eva-sion, „Journal of Economic Surveys” 2012, DOI: 10.1111 / j.1467-6419.2012.00733.x.
9.Łapiński K., Peterlik M, Wyżnikiewicz B, Szara strefa w polskiej gospodarce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014.
10.Niesiobędzka M., Zachowania podatników w świetle teorii perspektywy, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
11.Raport: Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PWC 2014.
12.Raport: Straty Skarbu Państwa w VAT, PWC 2013.
13.Slemrod J., Blumenthal M., Christian C., Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota, „Journal of Public Econom-ics” 2001, t. 79, nr 3.
14.Weber T.O. Fooken J., Herrmann B., Behavioural Economics and Taxation, Working Paper 2014, nr 41.