Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz

Autorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: e-wykluczenie wykluczenie cyfrowe sieć szerokopasmowa Internet
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (167-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W lutym 2014 roku Miasto i Gmina Choroszcz zrealizowała projekt „Narwiański Internet równych szans” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Przedsięwzięcie skierowane było do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu na terenie gminy powstała radiowa sieć internetowa oraz 30 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wyposażono także w sprzęt komputerowy 4 świetlice gminne. W ten sposób znaczna część mieszkańców terenu Miasta i Gminy Choroszcz uzyskała dostęp do Internetu.Obecnie Internet nie jest tylko medium, dzięki któremu można uzyskać dostęp do informacji czy rozrywki. Dzięki platformie e-PUAP umożliwia załatwienie niektórych spraw urzędowych, a banki umożliwiają prowadzenie rachunku bankowego bez konieczności wychodzenia z domu. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie na przykładzie Miasta i Gminy Choroszcz efektów prac zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardziej cyfrowo, bardziej internetowo, czyli o projekcie Narwiański Internet Równych Szans, http://choroszcz.pl/artykul/2986,bardziej-cyfrowo-bardziej-internetowo-czy li-o-projekcie-narwianski-internet-rownych-szans.html (19.03.2015).
2.Batorski D. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Korzystanie z technologii informatyczno- -komunikacyjnych, „Contemporary Economics”, no. 5 (3).
3.Batorski D., Płoszaj A. (2012), Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020, Warszawa.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz (2004), Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Choroszcz na lata 2004–2012, Choroszcz.
5.Byczuk B. (2015), Co to jest wykluczenie cyfrowe, www.dialogspoleczny.pomorskie.pl (19.032015).
6.Narwiański Internet Równych Szans przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu, http://nscms.pl/nirs//#(19.03.2015).
7.Nowak J. (2015), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (20.03.2015).
8.Wykluczenie cyfrowe (2015), http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykluczenie_cyfrowe (19.03.2015).