Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 40
Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji internet dobra kulturowe rozrywka
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę stwierdzenia przyczyn dużej popularności nieformalnych kanałów dystrybucji dóbr kulturowych, na przykładzie filmów i programów telewizyjnych. W toku rozważań wysunięto hipotezę, że czynnikami zmniejszającymi popularność kanałów formalnych jest słabe oddziaływanie instytucji praw autorskich na odbiorców dóbr kulturowych oraz bariery w dostępie do nich. Przeprowadzone w artykule badania miały na celu stwierdzenie poziomu substytucji kanałów nieformalnych względem kanałów formalnych. Wysoki stopień substytucji świadczyłby o tym, że przy niskim oddziaływaniu praw autorskich i relatywnie wysokich barierach w dostępnie do kanałów formalnych, kanały nieformalne będą stanowiły logiczne źródło dóbr kulturowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czetwertyński, S. (2015a). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i ekonomia, 1(3), 152–166.
2.Czetwertyński, S. (2015b). Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych. Zeszyty Naukowe nr 874. Społeczeństwo informacyjne oraz informacja publiczna w gospodarce cyfrowej. Studia Informatica, 37, 17–30.
3.Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
4.Gemius Polska. (2015). Ranking najpopularniejszych serwisów VoD. Megapanel PBI/Gemius. Pobrane z: https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/ranking-najpopularniejszych-serwisow-vod.html (16.03.2016).
5.Gienas, K. (2008). Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
6.Glass qz.com. (2015). Chart: Netflix subscribers, by country. Pobrane z: http://glass.qz.com/notes/1099 (16.03.2016).
7.GUS. (2015). Opracowanie sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.IAB Polska, ICAN Institute. (2013). Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce. Warszawa: Harvard Business Review Polska.
9.IAB Polska. (2014). Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce. Edycja 2014. Warszawa: IAB Polska.
10.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany. New York: The American Assembly.
11.Levinson, P. (2006a). Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
12.Levinson, P. (2006b). Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
13.Liebowitz, S.J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals. The Journals of Political Economy, 93(5), 945–957.
14.Majdan, K. (2014). Twórcy Kinomaniaka podpadli filmowcom. Trwa śledztwo. wyborcza.biz. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147881,15642764,Tworcy_Kinomaniaka_podpadli_filmowcom__Trwa_sledztwo.html (16.03.2016).
15.Majdan, K., Przybysz, A. (2015). Serwisy z filmami online zamknięte. Kolejny nalot policji. wyborcza.biz. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147883,17884609,Serwisy_z_filmami_online_zamkniete__Kolejny_nalot.html (16.03.2016).
16.McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
17.naEKRANIE (2015). TOP 20: Najlepsze seriale 2015. Pobrane z: http://naekranie.pl/artykuly/top-20-najlepsze-seriale-2015 (16.03.2016).
18.Połowianiuk, M. (2015). Seansik TV i inne pirackie serwisy zamknięte – policja publikuje wideo z siedziby piratów.
19.Spiders’s WEB. Pobrane z: http://www.spidersweb.pl/2015/06/seansik-tv-tnttorrent-info-torrent-pl-nie-dziala.html# (16.03.2016).
20.Price, D. (2013). Sizing the piracy universe. London: NetNames (Envisional).
21.Rączka, M. (2016). Netflix w Polsce – analiza na chłodno. naEKRANIE. Pobrane z: http://naekranie.pl/artykuly/netflix-w-polsce-analiza-na-chlodno (16.03.2016).
22.Tassi, P. (2014). ‘Game of Thrones’ Sets Piracy World Record, But Does HBO Care? Forbes. Pobrane z: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/04/15/game-of-thrones-sets-piracy-world-record-but-does-hbo-care/ (16.03.2015).
23.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.