Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Rola i znaczenie serwisów internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku

Autorzy: Czesław Ślusarczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych
Słowa kluczowe: internet serwis internetowy osoby z niepełnosprawnością wzroku
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:7 (269-275)
Klasyfikacja JEL: O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę i znaczenie serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz zaprezentowano kilka takich serwisów. Na ich przykładzie autor artykułu wyróżnił pewne typy serwisów oraz wskazał, że głównym celem tworzenia spe­cjalnych serwisów internetowych jest wyrównanie szans osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie informacyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://ekiosk.defacto.org.pl/galeria (1.12.2016).
2.Jakusz-Gostomska, M. (2014). Rodzaje witryn internetowych. Pobrane z: http://rnfiles.pl/pl/index.
3.php?title=Rodzaje _witryn _internetowych&oldid= 14 708 (3.12.2016). www.abc.uw.edu.pl (10.11.2016).
4.w.ekiosk.defacto.org.pl/ekiosk (5.11.2015).
5.www.pzn.org.pl (15.11.2016).
6.www.trakt.org.pl (14.12.2016).