Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Autorzy: Marta Lipnicka
Uniwersytet Łódzki

Artur Lipnicki
Uniwersytet Łódzki

Sebastian Wojczyk
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe przepaść cyfrowa Internet dostęp do Internetu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (75-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informacyjnych jest niewątpliwie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów życia. W społeczeństwie powstają różnice między osobami, które posiadają dostęp do technologii informacyjnych, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Zjawisko to określa się mianem wykluczenia cyfrowego. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn i sposobów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wyodrębniono wiele przyczyn takiego stanu rzeczy w pewnych grupach społecznych. Ponadto wskazano na przykładzie sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, „Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw”, vol. 7.
2.E-Leader (2012), E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, www.elider.moszczenica.eu/.
3.Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.
4.Ministerstwo Gospodarki (2014), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – informacja ogólna, www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG.
5.Władze Wdrażające Programy Europejskie (2015), Programy/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, www.wwpe.gov.pl/programy/poig/.