Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 40
Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Autorzy: Katarzyna Garwol
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: hobby nauka czas student internet
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (27-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przeglądzie badań na temat sposobów i motywów korzystania z internetu, przeprowadzonych dotychczas na polskich studentach przez środowiska naukowe i ośrodki badawcze, następuje omówienie badań własnych autora oraz analiza wynikających z nich wniosków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wójcik, J. (2016). Stan wiedzy studentów SGH w zakresie możliwości wykorzystania internetu. Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/187 (19.03.2016).
2.Krejtz, K. (2016). Internet mobilny w życiu studenta – raport badawczy. Pobrane z: http://interaktywnie.com/public/ upload/data/02/96/29623_internet-mob-w-zyciu-studenta_raport.pdf (20.03.2016).
3.Kulczycki, E. (2012). Jak z internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/jak-z-internetu-korzystaja-studenci-a-jak-pracownicy-naukowi-raport-z-badania/ (22.03.2016).
4.Lorencowicz, E., Kocira, S. (2012). Ocena wykorzystywania internetu przez studentów studiów inżynierskich. W: Postępy Nauki i Techniki, 15, 238–245.
5.Morbitzer, J. (2011). Aksjologiczne konteksty Internetu. W: A. Szpunar (red.), Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Puchała, M. (2009). Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
7.Retkiewicz, W. (2014). Przestrzenna natura cyberprzestrzeni. W: Z. Rykiel, J. Kinal (red.), Wirtualność jako realność. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.