Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY

Autorzy: Małgorzata Karpińska-Krakowiak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa reklama internetowa sponsoring efektywność reklamy wskaźniki marketingowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (75-88)

Abstrakt

Rynek reklamy w Polsce i na świecie coraz bardziej się komplikuje: rośnie liczba reklamodawców, pojawiają się nowe media i technologie, coraz trudniej zweryfi kować związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy nakładami na reklamę a zachowaniami konsumentów. Mimo że teoretycznie wszystkie przedsiębiorstwa zorientowane rynkowo powinny koncentrować swoje wysiłki na kontroli skutków promocji, w praktyce jest to niezwykle trudne zadanie. W niniejszym tekście, na przykładzie dwóch instrumentów promocyjnych (reklamy internetowej i sponsoringu), pokazano niewłaściwości, błędy i braki w pomiarze efektów komunikacji marketingowej wśród polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zestawiono różne przykłady i zidentyfi kowano kluczowe przyczyny powstawania luki pomiędzy teorią a praktyką w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blake T., Nosko C., Tadelis S., Consumer heterogeneity and paid search effectiveness: A large scale fi eld experiment, 2014, dostępne na http://faculty.haas.berkeley.edu/stadelis/tadelis.pdf (10.09.2014).
2.Chan D., Ge R., Gershony O., Hesterberg T., Lambert D., Evaluating online ad campaigns in a pipeline: causal models at scale, 2010, dostępne na https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/pl// pubs/archive/36552.pdf (10.09.2014).
3.Datko M., Efektywność i skuteczność sponsoringu jako metody promocji, 2008, dostępne na http://www.dreamfactory.com.pl/badania.php?badanie=21&t=Efektywnosc_i_skutecznosc_sponsoringu_jako_metody_promocji (21.09.2009).
4.Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017, 2013, dostępne na http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/ (10.09.2014).
5.International Events Group, What sponsors want from properties and other key fi ndings, „IEG Sponsorship Report” 2006, No. 25 (5), s. 4–5.
6.Javalgi R.G., Traylor M.B., Gross A.C., Lampman E., Awareness of sponsorship and corporate image: An empirical investigation, „Journal of Advertising” 1994, No. 23, s. 47–58.
7.Karpińska-Krakowiak M., Mityzacja marketingu, czyli o wybranych mitach w obszarze współczesnej komunikacji marketingowej, w: A. Czubała, J.W. Wiktor, P. Hadrian (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014, s. 248–259.
8.Karwatka T., Sadurski D., E-commerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
9.Kerwick M., Kim D., Patterson L., Ramos L., Swartz J., Increasing Marketing’s Relevance to the Business, 2013, dostępne na http://www.itsma.com/research/pdf/ITSMAVEMForrester_2013MPM_ExSummary.pdf (9.09.2014).
10.Koegel K., Building Brands Online. Interactive Branding: Best Practices in a Direct Response- Driven Media, „AdAge” 2010, No. 10.
11.Lewis R., Rao J.M., Reiley D.H., Measuring the effects of advertising: the digital frontier, 2014, dostępne na http://www.nber.org/chapters/c12991.pdf (10.09.2014).
12.McDonald C., Sponsorship and the Image of the sponsor, „European Journal of Marketing” 1991, No. 25 (11), s. 31–38.
13.Meenaghan T., Evaluating Sponsorship Effects, w: J. Amis, T. B. Cornwell (red.), Global Sport Sponsorship, Berg Publishers, Nowy Jork 2006, s. 243–264.
14.Miyzaki A.D., Morgan A.G., Assessing Market Value of Event Sponsoring: Corporate Olympic Sponsorships, „Journal Advertising Research” 2001, No. 1–2, s. 9–15.
15.Online Advertising Performance Outlook, 2013, dostępne na http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports /2013/2013-online-advertising-performance-outlook.html (12.08.2014).
16.Paid Social Media Advertising. Industry Update And Best Practices, 2013, dostępne na http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2013/the-paid-social-media-advertising-report-2013.html (1.09.2014).
17.Pham M.T., The evaluation of sponsorship effectiveness: a model and some methodological considerations, „Gestion 2000” 1991, No. 4, s. 47–65.
18.Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2006 Polska, Europa i Świat, 2006, dostępne na http://kaznowski.blox.pl/resource/raport_IAB_2006.pdf (5.05.2011).
19.Raport: reklama w Internecie, 2012, nr 9 (wrzesień), dostępne na interaktywnie.com/index/index/?fi le=raport_badania.pdf (7.11.2013).
20.Sacharczuk S., MSP bez planu i wizji na lata, „Puls Biznesu” 2014, nr 173, dostępne na http://fi rma.pb.pl/3844680,19507,msp-bez-planu-i-wizji-na-lata (10.09.2014).
21.Strategie marketingowe 2014, 2014, dostępne na http://branddoctor.pl/wp-content/uploads/2014/07/raport-strategie-marketingowe-2014.pdf (11.09.2014).
22.Thjomoe H.M., Olson E.L., Bronn P.S., Decision-making Processes Surrounding Sponsorship Activities, „Journal of Advertising Research” 2002, No. 11–12, s. 6–15.
23.Tripodi J.A., Hirons M., Bednall D., Sutherland M., Cognitive evaluation: prompts used to measure sponsorship awareness, „International Journal of Market Research” 2003, No. 45 (4), s. 435–455.