Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 40
Website usability in the design thinking methodic
(Użyteczność serwisu internetowego w metodyce design thinking)

Autorzy: Michał Nowakowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Design Thinking użyteczność serwisu internetowego usługa interaktywna
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (123-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia metodykę Design Thinking jako nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów biznesowych poprzez zrozumienie potrzeb użytkowników i szukanie najlepszych rozwiązań spełniających ich wymagania. Celem Design Thinking jest tworzenie rozwiązań integrujących ludzkie potrzeby, wymagania biznesowe oraz możliwości technologiczne. Publikacja zawiera charakterystyczne cechy metodyki Design Thinking, poszczególne jej elementy oraz etapy przeprowadzania. W artykule opisano poszczególne fazy metodyki na przykładzie innowacyjnego wdrażania użyteczności do już działającego serwisu internetowego. Zastosowanie metodyki Design Thinking w obszarach zarówno biznesowych, jak i rozrywkowych, może w dużym stopniu prowadzić do polepszania jakości serwisów internetowych oraz różnego rodzaju usług interaktywnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrose, G., Harris, P. (2010). Basics Design – Design Thinking, AVA Publishing SA. Szwajcaria.
2.Bell, S.J. (2008). Design Thinking. Chicago: American Libraries.
3.Burke, K. (2005). Online A/B Testing. Target Marketing, 28.
4.Hatchuel, A., Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. Research Engineering Design, 19. Londyn.
5.Kalbach, J. (2008). Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny. Gliwice: Wydawnictwo Helion/O’Reilly.
6.Krug, S. (2006). Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II. Gliwice
7.Nielsen, J., Tahir M. (2006). Funkcjonalność stron WWW: 50 witryn bez sekretów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
8.Nielsen, J. (2003). Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
9.Owen, C. (2007). Design thinking: Notes on its nature and use. Design Research Quarterly.
10.Stanford Design Thinking Model. (2015). Retrieved from: http://www.stanforddaily.com/what-is-design-thinking.
11.Travis, D. (2003). E-commerce Usability. Tools and techniques to perfect the on-line experience. Londyn: Taylor & Francis.
12.http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking