Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych

Autorzy: Lidia Ewa Peretiatkowicz
Słowa kluczowe: ryzyko podatkowe interpretacja podatkowa optymalizacja podatkowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (233-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów systemu podatkowego generujących ryzyko podatkowe oraz metod zarządzania ryzykiem podatkowym. W szczególności dokonano charakterystyki interpretacji podatkowej jako bazowego instrumentu zarządzania ryzykiem. Metodologia badania – W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu oraz analizę przepisów prawa krajowego dotyczących interpretacji podatkowej. Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania interpretacji podatkowej, w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Oryginalność/Wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik zarządzania ryzykiem podatkowym w oparciu o interpretację podatkową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzwonkowski, H. (2014). Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Warszawa: C.H. Beck.
2.Kosikowski, C. (2014). Komentarz do art. 14b. W: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz (153). Warszawa: Woltes Kluwer.
3.Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1), 35–44.
4.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 86.
5.Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014, poz. 851, t.j. z późn. zm.).
6.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015, poz. 613 t.j. z późn. zm.).