Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Ekologiczny aspekt wykorzystania substratów rolniczych

Autorzy: Teresa Banaszkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jakub Wysmyk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu