Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr

Autorzy: Jakub Dobrzyński ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:4 (367-370)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu