Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Spis treści

4 (5-8) --- Więcej
*

Wstęp

1 (9-9) Dariusz K. Chojecki Więcej
1.

Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016

19 (11-29) Cezary Kuklo Więcej
2.

Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze

17 (31-47) Piotr Rachwał Więcej
3.

Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

15 (49-63) Marzena Liedke Więcej
4.

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)

31 (65-95) Konrad Kołodziejczyk Więcej
5.

Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności

19 (97-115) Wojciech Ziobro Więcej
6.

Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku

23 (117-139) Ewa Kaźmierczyk Więcej
7.

Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku

26 (141-166) Joanna Schmidt Więcej
8.

Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych

42 (167-208) Aleksandra Dul Więcej
9.

Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861

43 (209-251) Marek Jerzy Minakowski Więcej
10.

Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku

29 (253-281) Sabina Rejman Więcej
11.

Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej

40 (283-322) Stefan Dmitruk Więcej
12.

Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku

22 (323-344) Urszula Kozłowska Więcej
13.

Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej

18 (345-362) Piotr Fiedorczyk Więcej
*

Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151

4 (363-366) Piotr Rachwał Więcej
*

Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr

4 (367-370) Jakub Dobrzyński Więcej
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku

5 (371-375) Piotr Rachwał Więcej