Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku

Autorzy: Urszula Kozłowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: prostytucja rodzaje specyfika kategorie społeczne kategorie zawodowe cechy demograficzne miasta Polska okres powojenny lata pięćdziesiąte XX wiek IPN MO
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (323-344)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 585

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zjawiska prostytucji w ujęciu społeczno-demograficznym w latach 50. XX wieku. Wykorzystane w rozprawie źródła (głównie dokumenty sporządzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komedę Główną Milicji Obywatelskiej) zostały przeanalizowane i poddane krytyce. W oparciu o nie i literaturę przedmiotu, przeprowadzono analizę i określono specyfikę prostytucji do końca lat 50. XX wieku. Analiza obejmowała między innymi: cechy społeczno-demograficzne prostytutek, ich rodzaje oraz problemy prostytuujących się kobiet, szczególnie zdrowotne. Podkreślenia wymaga także charakter zjawiska. W większości przypadków była to prostytucja uliczna, częściowo lokalowa, której dalsza ewolucja nastąpiła w latach 60. XX wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoniszyn, Michał, Andrzej Marek. Prostytucja w świetle badań kryminologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
2.Czykwin, Elżbieta. Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
3.Goffman, Erwing. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP, 2005.
4.Gwara, Milena. „Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne”. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 6 (2016): 131–145.
5.Imieliński, Kazimierz. „Kulturowe aspekty seksuologii”. W: Seksuologia kulturowa, red. Kazimierz Imieliński, 9–30. Warszawa: PWN, 1984.
6.Imieliński, Kazimierz. Manowce seksu. Prostytucja. Łódź: Res Polona, 1990.
7.Izdebski, Zbigniew. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
8.Izdebski, Zbigniew, Agnieszka Konarkowska-Lecyk. „Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne”. Dostęp 2.10.2017. www.itc.com.pl/ppw/zachow.doc.
9.Jasińska, Magdalena. „Młodociane prostytutki (analiza procesu społecznego wykolejenia 100 dziewcząt)”. Archiwum Kryminologii 2 (1963): 145–250.
10.Jasińska, Magdalena. Proces społecznego wykolejenia młodocianych kobiet. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze, 1967.
11.Jasińska Magdalena. „Problematyka prostytucji w Polsce”. W: Zagadnienia patologii społecznej, red. Adam Podgórecki, 435–456. Warszawa: PWN, 1976.
12.Karpiński, Marek. Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji. Londyn: Lemur, 1997.
13.Karpiński Marek. Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2013.
14.Kosiński, Krzysztof. Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2008.
15.Kosiński, Krzysztof. „Prostytucja w PRL”. Polska 1944/45 – 1989. Studia i Materiały 9 (2009): 85–132.
16.Kowalczyk, Robert, Katarzyna Korzeniowska, Violetta Skrzypulec. „Psychologiczne funkcjonowanie prostytuujących się kobiet”. Przegląd Seksuologiczny 17 (2009): 14–21.
17.Kozłowska Urszula, Marek Bulsa. „Gruzinki, mewki, arabeski, blondyny… Prostytucja jako problem medyczny i społeczny – analiza zjawiska na terenie Szczecina w latach 50. i 60. XX wieku”. W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, red. Aleksandra Szlagowska, 293–312. Wrocław: Quaestio, 2016.
18.Papée, Jan. Nadzór lekarski nad prostytucją. Lwów: Drukarnia Pillera, Neumanna i Sp., 1907.
19.Piątkowska, Monika. Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
20.Podgórecki, Adam. Patologia życia społecznego. Warszawa: PWN, 1969.
21.Semków, Piotr. „W walce o czystość moralną”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2 (2003), 25: 56–58.
22.Sikorska-Kulesza, Jolanta. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie polskim w XIX wieku. Warszawa: Mada, 2004.
23.Sikorski, Tomasz. „Problem chuligaństwa w «czarnej serii» polskiego dokumentu (1955–1959). W: „Wykluczeni”. Ludzie z marginesu w kinematografii światowej, red. Maciej Kowalski, Tomasz Sikorski, 39–74. Radzymin–Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky, 2017.
24.Stapiński, Andrzej. Zwalczanie kiły i rzeżączki w Polsce. Warszawa: PZWL, 1979.
25.Sywula, Michał. „Działalność milicyjnej służby śledczej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945–1949”. Słupskie Studia Historyczne 20 (2014): 195–208.
26.Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna. Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódź: Wydawnictwo Dajas, 2004.
27.Śpila, Bożena. „Aspekty zdrowotne i psychiczne prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich”. W: Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, red. Mariusz Jędrzejko. Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006, 73 – 99.
28.Wojciechowska, Magdalena. Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2012.