Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 39, 2017
Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku

Autorzy: Ewa Kaźmierczyk ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Słowa kluczowe: struktura demograficzna Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe spisy ludności powiat proszowicki Małopolska XVIII wiek demografia historyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:23 (117-139)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 428

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę struktury demograficznej ludności rzymskokatolickiej powiatu proszowickiego na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego z lata 1790–1792. Wykorzystana podstawa źródłowa pozwala na wiarygodne przedstawienie populacji wsi oraz miast dużego powiatu województwa krakowskiego, uwzględniając płeć, wiek i stan cywilny ludności. Umożliwia także dokonanie porównań z innymi obszarami Rzeczypospolitej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodnicka, Emilia. „Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968): 177–215.
2.de Moor Tine, Jan Luiten van Zanden. „Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period”. Economic History Review 63 (2010), 1: 1–33.
3.Hajnal, John. „European Marriage Pattern in Perspective”. W: Population in History: Essays in Historical Demography, red. David V. Glass, David E.C. Eversley, 101–143, Chicago: Aldine Publishing Company, 1965.
4.Hajnal, John. „Two Kinds of Preindustrial Household Formation System”. Population and Development Review 8 (1982), 3: 449–494.
5.Janczak, Julian. „Dom, gospodarstwo i rodzina wiejska w Wieluńskiem u schyłku XVIII stulecia”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 117–129. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
6.Janczak, Julian. „Ludność powiatu szadkowskiego w okresie Sejmu Czteroletniego”. Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 3–55.
7.Kaźmierczyk, Ewa. „Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 73–101.
8.Kopczyński, Michał. „Cykl życia jednostki na wsi polskiej u schyłku XVIII wieku”. Studia Demograficzne, 127 (1997), 1: 97–115.
9.Kopczyński, Michał. Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Krupski i S-ka, 1998.
10.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
11.Kuklo, Cezary. „Gospodarstwo domowe mieszczan-rolników kłobuckich w końcu XVIII wieku”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 161–165. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
12.Kuklo, Cezary. Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
13.Kuklo, Cezary. „Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony w XVI–XVIII w.”. Przegląd Historyczny, 103 (2012), 4: 697–731.
14.Kuklo, Cezary. „Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju”. Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2006): 27–45.
15.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1991.
16.Kuklo, Cezary. „Struktura demograficzna małego miasta polskiego w końcu XVIII wieku: przykład Radziejowa na Kujawach”. W: Gospodarka – społeczeństwo – ustrój. Studia dedykowane Profesorowi Stefanowi Cackowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą rocznicę pracy naukowej, red. Krzysztof Mikulski: 103–116. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997.
17.Lynch, Katherine A. „The European Marriage Pattern in the Cities: Variations on a Theme by Hajnal”. Journal of Family History 16 (1991), 1: 79–96.
18.Obraniak, Włodzimierz. „Oblicze wsi wieluńskiej w epoce Sejmu Wielkiego”. Studia Demograficzne, 16 (1968): 109–122.
19.Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVII do końca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.
20.Szołtysek, Mikołaj. „Age Heaping and Digit Preference in Eighteenth-century Poland-Lithuania: Who Was Rounding off Their Age, and Why”. W: Studies on Family and Household in Preindustrial Poland, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 163–198. Białystok: Institute for Research of European Cultural Heritage, 2015.
21.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Contexts and Analyses. Bern: Peter Lang, 2015.
22.Wyżga, Mateusz. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.
23.Wyżga, Mateusz. „W czasach staropolskich”. W: Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności, 11–256. Igołomia-Warzeńczyce, 2012.