Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2018.31-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 31 2018
ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA BY MARKÚS SKEGGJASON AS AN EXAMPLE OF USING THE MOTIF OF THE SLAV-PAGAN IN THE SCANDINAVIAN MEDIEVAL LITERATURE
(ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA MARKÚSA SKEGGJASONA JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MOTYWU SŁOWIANINA-POGANINA W ŚREDNIOWIECZNEJ LITERATURZE SKANDYNAWSKIEJ)

Autorzy: Jakub Morawiec ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Historii
Słowa kluczowe: poezja pogaństwo Słowianie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:21 (23-43)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem artykułu jest Eiríksdrápa islandzkiego poety Markúsa Skeggjasona, wiersz poświęcony pamięci króla Danii Eryka Zawsze Dobrego (1095–1103). Poemat uświetnił wizytę Jóna Ǫgmundarsona w Lund w 1105 roku, gdzie miejscowy arcybiskup Gizurr wyświęcił go na biskupa Hólar. Wiersz sławi przede wszystkim te dokonania króla Eryka, które wskazywały na chrześcijański wymiar jego rządów. Świadczyć o tym miały zarówno uzyskanie zgody papieża na erygowanie archidiecezji w Lund, jak i pielgrzymi króla do Rzymu i Ziemi Świętej. Wpisuje się w to również motyw wrogich działań Eryka wobec pogańskich Słowian, co zajmuje w wierszu Markúsa poczesne miejsce i jest głównym przedmiotem analizy w artykule. Motyw ten ukazuje Słowian jako zdrajców (svikmenn) i pogan (heiðnar) zagrażająych pokojowi w królestwie. Brak litości dla nich ze strony Eryka dowodził jego sprawiedliwych i bogobojnych rządów w Danii. Analizowany motyw dowodzi jego przydatności w procesie kształtowania wizerunku chrześcijańskiego władcy, wskazuje także na warsztat artystyczny Markúsa, oparty w głównej mierze na dorobku innych poetów, także opisujących pogańskich Słowian.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Sources
2.Benediktsson J. ed., Íslendingabók, Landnámabók. Reykjavík: Íslenzk fornrit 1, 1968.
3.Gade K.E. ed., Scandinavian Poetry of the Middle Ages, Poetry from the Kings’ Sagas 1. From c. 1035 to c. 1300. Vol. 1–2. Turnhout, 2009.
4.Gade K.E., Marold E. eds., Scandinavian Poetry of the Middle Ages, Poetry from Treaties on Poetics. Vol. 1. Turnhout, 2017.
5.Grønlie S. ed., Íslendingabók, Kristni saga. London, 2006.
6.Sigurðsson J. et al., eds., Edda Snorra Sturlusonar. Edda Snorronis Sturlaei. Vol. 3. Copenhagen 1887.
7.Studies
8.Gelting M.H. “The Kingdom of Denmark”. In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, ed. N. Berend. Cambridge, 2007.
9.Gudnason B. “Saxo och Eiríksdrápa”. In: Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976, eds. L. Svensson et al. Lund, 1976.
10.Jesch J. “‘Youth on the Prow’. Three Young Kings in the Late Viking Age”. In: Youth in the Middle Ages, eds. P.J.P. Goldberg, F. Riddy. York, 2002.
11.Jesch J. “Old and New in Markús Skeggjason’s Eiríksdrápa”. In: Scandinavia and Christian Europe in the Middle Ages. Papers of the 12th International Saga Conference Bonn/Germany, 28th July – 2nd August 2003, eds. R. Simek, J. Meurer. Bonn, 2003.
12.Morawiec J. “Slavs and their lands in Old Norse literature”. In: Scandinavian Culture in Medieval Poland, eds. S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski. Wrocław, 2013.
13.Morawiec J. “Vinða myrðir, Vindum hattr. Najazdy skandynawskich hovdingów na ziemie Słowian w świetle wierszy skaldów”. Przegląd Historyczny 4 (96) (2005).
14.Morawiec J. Między poezją i polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Katowice, 2016.
15.Morawiec J. Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej. Cracow, 2010.
16.Olsen M. “Lovsigemanden Markus Skeggesøns arvekvæde”. Edda 15 (1921).
17.Skovgaard-Petersen I. “The Making of Danish Kingdom”. In: The Cambridge History of Scandinavia. Volume 1, Prehistory to 1520, ed. K. Helle. Cambridge, 2003.