Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 31 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

PROFESSOR EUGENIUSZ STANISŁAW KRUSZEWSKI, DOCTOR HABILITATED – HISTORIAN, POLITICAL EMIGRANT, DIPLOMAT AND SOCIAL ACTIVIST

16 (7-22) Bolesław Hajduk Więcej
1.

ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA BY MARKÚS SKEGGJASON AS AN EXAMPLE OF USING THE MOTIF OF THE SLAV-PAGAN IN THE SCANDINAVIAN MEDIEVAL LITERATURE


(ILLVIRKJAR OK ÓSKÍRÐIR. EIRÍKSDRÁPA MARKÚSA SKEGGJASONA JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MOTYWU SŁOWIANINA-POGANINA W ŚREDNIOWIECZNEJ LITERATURZE SKANDYNAWSKIEJ)
21 (23-43) Jakub Morawiec Więcej
2.

DIE DÄNISCHEN KÖNIGE ALS LEHNSHERREN DER HERZÖGE VON POMMERN (1325–1438)


(DUŃSCY KRÓLOWIE JAKO PANOWIE LENNI KSIĄŻĄT POMORZA)
16 (45-60) Joachim Krüger Więcej
3.

POMMERSCHE ASPEKTE IN DER NORDISCHEN UNIONSPOLITIK DES KÖNIGS ERICH VON POMMERN


(ZNACZENIE POMORZA W POLITYCE NORDYCKIEJ KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO)
25 (61-85) Jens E. Olesen Więcej
4.

DIE FELDZÜGE DES BOLESŁAW SCHIEFMUND NACH BELGARD UND KOLBERG UND DIE ANFÄNGE DER SYMBOLISCHEN INBESITZNAHME POMMERNS DURCH POLEN


(WYPRAWY BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NA BIAŁOGARD ORAZ KOŁOBRZEG I POCZĄTKI POLSKIEGO SYMBOLICZNEGO ZAWŁASZCZANIA POMORZA ORAZ WALK O DOSTĘP DO BAŁTYKU)
21 (87-107) Paweł Migdalski Więcej
5.

POMERANIA AND THE BALTIC SEA IN THE IMAGINATIVE GEOGRAPHY OF THE POLISH MIDDLE AGES FROM THE END OF THE 10th CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 13th CENTURY


(POMORZE I BAŁTYK W GEOGRAFII KREACYJNEJ POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA OD KOŃCA X DO POCZĄTKU XIII WIEKU)
25 (109-133) Adam Krawiec Więcej
6.

THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND ITS INHABITANTS DURING THE GREAT NORTHERN WAR IN GENERAL MAGNUS STENBOCK’S OPINION


(RZECZPOSPOLITA I JEJ MIESZKAŃCY W DOBIE WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ W OPINII GENERAŁA MAGNUSA STENBOCKA)
20 (135-154) Gabriela Majewska Więcej
7.

NORWEGIAN SHIPOWNERS IN THE PORTS OF THE POLISH CUSTOMS AREA IN THE YEARS 1919–1939 (MAIN PROBLEMS)


(DZIAŁALNOŚĆ NORWESKICH ARMATORÓW W PORTACH POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO W LATACH 1919–1939 (GŁÓWNE PROBLEMY))
32 (155-186) Jordan Siemianowski Więcej
8.

EKONOMISKA RELATIONER MELLAN FRIA STADEN GDANSK OCH DANMARK UNDER ÅREN 1920–1939


(RELACJE GOSPODARCZE WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA Z DANIĄ W LATACH 1920–1939)
18 (187-204) Bolesław Hajduk Więcej
9.

ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND NORWAY IN THE YEARS 1945–1946


(NAWIĄZANIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ W LATACH 1945–1946)
37 (205-241) Emilia Denkiewicz-Szczepanik Więcej
10.

NÅR DRAUM OG RØYNDOM KRYSSAR KVARANDRE SINE BANER. DRAUMEN OM LECH WALESA OG SOLIDARITET, OG DRAUMEN OM PAVEN OG FJELLET


(KIEDY SEN I RZECZYWISTOŚĆ PRZENIKAJĄ SIĘ. SEN O LECHU WAŁĘSIE I SOLIDARNOŚCI ORAZ SEN O PAPIEŻU I GÓRZE)
10 (243-252) Einar Magne Floe Więcej
11.

SLAGFÄLTSARKEOLOGI VID GRUNWALD (TANNENBERG/ŽALGIRIS) (1410). ETT POLSK-SKANDINAVISKT FORSKNINGSPROJEKT UNDER ÅREN 2014–2017


(ARCHEOLOGIA POLA WALKI W GRUNWALDZIE. POLSKO-SKANDYNAWSKI PROJEKT BADAWCZY 2014–2017)
40 (253-292) Sven Ekdahl Więcej
12.

THE HISTORY OF SCANDINAVIA IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY, REMARKS AND REFLECTIONS


(DZIEJE SKANDYNAWII W POLSKIEJ HISTORIOGRAFII WSPÓŁCZESNEJ – UWAGI I REFLEKSJE)
19 (293-311) Grażyna Szelągowska Więcej