Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2018.31-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 31 2018
NÅR DRAUM OG RØYNDOM KRYSSAR KVARANDRE SINE BANER. DRAUMEN OM LECH WALESA OG SOLIDARITET, OG DRAUMEN OM PAVEN OG FJELLET
(KIEDY SEN I RZECZYWISTOŚĆ PRZENIKAJĄ SIĘ. SEN O LECHU WAŁĘSIE I SOLIDARNOŚCI ORAZ SEN O PAPIEŻU I GÓRZE)

Autorzy: Einar Magne Floe
Słowa kluczowe: Einar Magne Floe Lech Wałęsa Jan Paweł II
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (243-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dwóch ostatnich dekadach XX wieku Polska wywarła silne piętno na dziejach całej Europy. Piętno to nie ograniczyło się wyłącznie do dziejów politycznych. Przykład artystycznej aktywności norweskiego malarza Einara Magne Flo pokazuje w jaki sposób postaci Lecha Wałęsa i Jana Pawła II stały się częścią duchowego dziedzictwa Europy i jednocześnie inspiracją i kanwą do artystycznej kreacji wizji wolności. Autor przedstawia własne doznanie stanu wojennego, nagrodzenia przewodniczącego „Solidarności” pokojową Nagrodą Nobla oraz doświadczenie papieskiego przywództwa, które stały się imperatywem zmuszającym autora do działania na rzecz wsparcia reprezentowanych przez nich wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu