Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU INNOWACYJNOŚCI ŁOTEWSKIEJ GOSPODARKI

Autorzy: Jakub Sawulski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: innowacyjność B+R efektywność
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (127-136)
Klasyfikacja JEL: O38 O30 F35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak zmiany w polityce innowacyjnej Łotwy, będące rezultatem kryzysu finansowego oraz znaczącego napływu funduszy strukturalnych UE, wpłynęły na efektywność wydatków na B+R w tym kraju. W artykule przedstawiono ewolucję wysokości i struktury wydatków na B+R na Łotwie w latach 2004–2014 i opisano zmiany w łotewskiej polityce innowacyjnej w tym czasie. Następnie dokonano porównania wybranych wyników działalności B+R do wysokości wydatków na B+R na Łotwie w trzech okresach: przed, w trakcie i po globalnym kryzysie finansowym. Rezultaty badania wskazują, że Łotwa doświadczyła wyraźnego wzrostu efektywności wydatków na B+R po recesji z lat 2008–2010. Jako przyczyny wskazuje się zmiany w łotewskiej polityce innowacyjnej, które nastąpiły w czasie kryzysu finansowego, oraz efektywne wykorzystanie znaczącego napływu funduszy strukturalnych UE. Poczynione obserwacje mogą być cennym wkładem do dyskusji na temat warunków wysokiej efektywności wydatków na B+R w gospodarce oraz kształtowania optymalnej polityki innowacyjnej przez instytucje publiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamsone-Fiskovica, A., Draveniece, A., Kristapsons, J. (2013). Erawatch Country Reports 2011: Latvia. Seville: European Commission.
2.Advanced Social and Political Research Institute (2011). Latvia. Human Development Report 2010/2011. Riga: University of Latvia.
3.Cunska, Z., Ketels, Ch., Paalzow, A., Vanags, A. (2013). Latvia Competitiveness Report. Riga: Baltic International Centre for Economic Policy Studies.
4.Deloitte (2014). Researchers’ Report 2014. Country Profile: Latvia. Riga: Deloitte.
5.European Commission (2014). Research and Innovation performance in Latvia. Brussels: European Commission.
6.European Commission (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Brussels: European Commission.
7.Eurostat (2017). Eurostat Statistical Database. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.10.2017).
8.Goto, A., Suzuki, K. (1989). R&D Capital, Rate of Return on R&D Investment and Spillover of R&D in Japanese Manufacturing Industries. The Review of Economics and Statistics, 4 (71), 555–564.
9.Hsu, F.J., Chen, M.Y., Chen, Y.C., Wang, W.C. (2013). An Empirical Study on the Relationship between R&D and Financial Performance. Journal of Applied Finance & Banking, 3 (5), 107–119.
10.ICF (2015). ESF 2007–2013 Ex-post Evaluation: Investment in Human Capital. Brussels: European Commission.
11.Kancs, D., Kielyte, J. (2010). Education in the East, Emigrating to the West? European Review, 2 (18), 133–154.
12.Kulikovskis, G., Petraityte, D., Stamenov, B. (2016). RIO Country Report 2015: Latvia. Seville: European Commission.
13.Lykogianni, E., Verbeek, A. (2008). A Time Series Analysis of the Development in National R&D Intensities and National Public Expenditures on R&D. Brussels: IDEA Consult.
14.Metis GmbH (2016). ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007–2013. Country Report – Latvia. Brussels: European Commission.
15.Ministry of Education and Science (2012). Project Application Evaluation Criteria. 1.1.1.2. Attraction of Human Resources to Science. Open Selection of Project Applications (2nd call). Riga: MES.
16.Ministry of Education and Science (2016). Latvian European Research Area Roadmap 2016–2020. Riga: MES.
17.OECD (2015). OECD Economic Surveys – Latvia. Paris: OECD.
18.SCImago (2017). SJR – SCImago Journal & Country Rank. Pobrano z: http://www.scimagojr.com (10.10.2017).
19.Sursock, A. (2016). Latvian doctoral studies and promotion system. Riga: World Bank.
20.Ubelis, A. (2014). Erawatch Country Reports 2013: Latvia. Seville: European Commission.
21.Veugelers, R. (2014). Undercutting the Future? European Research Spending in Times of Fiscal Consolidation. Brussels: Bruegel.
22.World Bank (2017). World Development Indicators. Pobrano z: http://databank.worldbank.org (10.10.2017).
23.World Economic Forum (2009). The Global Competitiveness Report 2009–2010. Geneva: WEF.
24.World Economic Forum (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: WEF.
25.Yang, J., Jeong, B.H., Cheon, K. (2011). Finding the Time Lag Effect of the R&D Activity for a Government Research Program of Korea. Dalian: 2011 International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management.