Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2020.12-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 12 2020
Port control of the ship as a special case of control of the entrepreneur’s business

Autorzy: Łukasz Jakub Grodź ORCID
University of Szczecin
Słowa kluczowe: control Paris MoU New Inspection Regime THETHIS Port State Control (PSC) maritime safety maritime security
Rok wydania:2020
Liczba stron:14 (35-48)
Klasyfikacja JEL: K23
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 466

Abstrakt

The issue of controlling business activities of entrepreneurs is an extremely broad one. Due to the limited framework of this study, port control of ships has been made the subject of this paper. The development of the existing system for controlling compliance with shipping safety standards has been analysed in depth. International, EU, and Polish legal solutions concerning port control of ships have been presented, analysed, and evaluated. The aim of this study is to demonstrate the effectiveness of the analysed system of ship control. The research method used in this paper is dogmatic and legal.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczak W., Nawrot J., Bezpieczeństwo morskie. Uwagi na tle anglosaskiego rozróżnienia maritime safety i maritime security, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, Vol. XXXIII, pp. 19-31.
2.Czapliński P., Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju, “Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2015, Vol. 29, no. 4, pp. 103-111.
3.Formela K., Neumann T., Weintrit A., Overview of definitions of maritime safety, safety at sea, navigational safety, and safety in general, “The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” 2019, Vol. 13, no. 2, pp. 285-290.
4.Jore S.H., The conceptual and scientific demarcation of security in contrast to safety, “European Journal for Security Research” 2019, no. 4, pp. 157-174.
5.Kozieł G., Prawo przedsiębiorców, in: Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, G. Kozieł (ed.), Warszawa 2019.
6.Koziński M.H., Morskie prawo publiczne, Gdynia 2010.
7.Molski R., Kontrola portowa statków o obcej przynależności (problematyka prawna), “Studia Prawnicze” 2001, no. 2.
8.Nawrot J., Koncepcja nadzoru w zintegrowanej polityce morskiej UE, “Prawo Morskie” 2011, Vol. XXVII, pp. 155-178.
9.Nawrot J., Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego, Warszawa 2019.
10.Pawełkiewicz J., System szkolenia oficerów PSC, “The Maritime Worker” 2012, no 2.
11.Ravira F.J., Piniella F., Evaluating the impact of PSC inspectors’ professional profile: A case study of the Spanish Maritime Administration, “WMU Journal of Maritime Affairs” 2016, no. 15.
12.Snażyk Z., Szafranski A., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2018.
13.Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, p. 165, based on: Bigo T., Longchamp F., Kontrola administracji, “Studia Prawnicze” 1963, no. 4.
14.Walczak, A., Methods of port state control assessment of ships flying a specific flag, “Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2014, no. 39.