Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH

Autorzy: Jakub Majewski
Fundacja „Pro Kolej”
Słowa kluczowe: kolej PSO konkurencja
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (63-73)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł opisuje tło instytucjonalne kryzysu kolei pasażerskiej w Polsce w okresie 1990–2015. Wskazuje etapy przekształceń podmiotów i procedury kształtujące obszar kolejowych przewozów regionalnych. Zwrócono zarazem uwagę na zależności pomiędzy modelami zamawiania i finansowania usług o charakterze służby publicznej a ich jakością i efektywnością. Analiza oparta jest na ocenie zmian o charakterze formalnoprawnym oraz statystyk ilustrujących udziały rynkowe przewoźników. Wnioski wskazują natomiast na zalety modelu opartego na silnym i kompetentnym ośrodku decyzyjnym oraz konkurencyjnym trybie wyboru operatora usług publicznych, i tym samym mogą stać się elementem dyskusji o dalszych przekształceniach sektora kolejowego w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bobińska, K. (2008). The Defense of Monopoly as a Determinant of the Process of Transformation of State-owned Infrastructure
2.Sectors in Poland. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 1, 131–150.
3.Jaster, G. (2004). Konkurencja w przewozach kolejowych – doświadczenia na rynku niemieckim. Materiały konferencyjne
4.Konkurencja na torach – szanse i zagrożenia. Warszawa: Railway Business Forum.
5.Majewski, J., Zajfert, M. (2015). Doświadczenia rozwoju konkurencji w kolejowych przewozach pasażerskich w Polsce.
6.W: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2011. VI konferencja naukowo-techniczna
7.(s. 54–68). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji.
8.Ministerstwo Infrastruktury (2008). Komunikat Nr 128 (148) z dnia 22.12.2008 r. Samorządy województw udziałowcami
9.spółki PKP Przewozy Regionalne.
10.NIK (2008). Informacja o wynikach kontroli organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.
11.Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
12.Schöller, O., Borcherding, A. (2004). Die Reform des staatlichen Eisenbahnsystems in Schweden. Internationales Verkehrswesen,
13.5, 188–191.
14.Sengelov, K. (2004). DSB wants to become Europe`s preferred passenger train operator. Railway Gazette International, 12,
15.Szałucki, K. (2012), Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej
16.formuły wykonywania zadań przewozowych. Problemy Transportu i Logistyki, 19, 205–214.
17.UTK (2016). Warunki rozwoju konkurencji na rynku przewozów o charakterze użyteczności publicznej – ocena na podstawie
18.zawieranych umów. Warszawa: Urząd Transportu Kolejowego.
19.Zajfert, M. (2013). Kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze użytku publicznego – doświadczenia ostatnich 20 lat
20.transformacji kolei w Polsce. Studia Ekonomiczne, 3 (78), 456–481.
21.Zajfert, M. (2015a). Charakterystyka ilościowa fazy rozwoju Polski na tle innych krajów. Studia Ekonomiczne, 3 (86), 331–344.
22.Zajfert, M. (2015b). Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce. Gospodarka
23.Narodowa, 6, 71–99.
24.Zajfert, M. (2016), Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce. Warszawa: INE PAN.