Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2017.38-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 38 rok 2017
Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016...

Autorzy: Jakub Nikodem
Słowa kluczowe: Dialectic of equality. Michał Kozłowski Review Signs of Equality. On social construction of egalitarian relations Scholar Warsaw 2016
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (235-243)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dialectic of equality. Michał Kozłowski Review, Signs of Equality. On social construction of egalitarian relations, Scholar, Warsaw 2016
Pobierz plik

Plik artykułu