Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2019.11-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 11 2019
Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin

Autorzy: Jakub Baranowski
University of Szczecin
Słowa kluczowe: social participation participatory budgeting local government
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 426

Abstrakt

A growing awareness of civic participation resulted in the fact that, at the turn of the 20th and 21st century, local authorities of the world’s countries decided to hand over some social tools to citizens. This article presents one of the most important participatory tools – participatory budgeting. A detailed analysis of the process was made on the example of the City of Szczecin, including the provisions of the Szczecin Participatory Budgeting Regulations, in force since 2019. The changes, which were introduced as a result of legal regulations of the legislator, made it necessary to update the rules of conducting this procedure in Szczecin. Three main elements on which participatory budgeting should be based are identified and, on this basis, the provisions of the Szczecin Participatory Budgeting Regulations are analysed. An attempt has been made to compare and identify significant differences between the usual way of conducting public consultations and the participatory budgeting process. The deliberations close with an assessment of the direction and manner of introducing changes in participatory budgeting in Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Augustyniak M., Marchaj R., Komentarz do art. 5a, in: B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz, II edition, B. Dolnicki (ed.), System Informacji Prawnej LEX (access: December 2019).
2.2. Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji, Warsaw 2017.
3.3. Baraniecki M., O swoich pieniądzach decydujemy sami – planowanie partycypacyjne budżetu gminy, in: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (ed.), Warsaw 2014.
4.4. Błaszko A., Budżet obywatelski jst – zagadnienia finansowe, System Informacji Prawnej LEX (access: December 2019).
5.5. Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warsaw 2013.
6.6. Kuriata A., Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, in: Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, J. Korczak (ed.), Wrocław 2013.
7.7. Misiejko A., Budżet obywatelski jst – istota i zasady, System Informacji Prawnej LEX (access: December 2019).
8.8. Rybińska D., Instytucja Budżetu Obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego, System Informacji Prawnej LEX (access: December 2019).
9.9. Rytel-Warzocha A., Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, System Informacji Prawnej LEX (access: December 2019).
10.10. Sześciło D., Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce, “Finanse Komunalne” 2012, no. 12.
11.11. Tykwińska-Rutkowska D., Glejt P., Prawna regulacja budżetu obywatelskiego a jego praktyczna realizacja – czyli o uspołecznianiu wykonywania zadań publicznych na przykładzie przyjętych w trójmieście, System Informacji Prawnej LEX (access: Decmber 2019).
12.12. Wacinkiewicz D., Europejskie standardy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – wybrane zagadnienia, in: Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych, J. Ciapała, K. Flaga Gieruszyńska, (eds.), Szczecin 2006.
13.13. Wacinkiewicz D., Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym, in: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, J. Słodczyk, E. Szafranek, E. (eds.), Opole 2006.