Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego

Autorzy: Sebastian Wieczorek ORCID
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jakub Woźniak ORCID
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: Japonia Abenomics wzrost gospodarczy polityka pieniężna polityka fiskalna
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: E60 N10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 1950–1973 Japonia doświadczyła dynamicznego wzrostu gospodarczego, a do końca lat osiemdziesiątych pozostawał on niezachwiany. Załamanie cen aktywów zapoczątkowało problemy gospodarcze, z którymi Japonia zmaga się do dziś. Chcąc wydobyć gospodarkę ze stagnacji, w 2013 roku wdrożono program Abenomics, który zakłada podjęcie skoordynowanych, niestandardowych działań w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest próba oceny rezultatów nowej polityki ekonomicznej – Abenomics. Metodami przyjętymi do osiągnięcia celu były przegląd literatury przedmiotu oraz analiza danych makroekonomicznych i rynkowych. Przeprowadzone badanie wskazuje na poprawę sytuacji gospodarczej Japonii, jednak podjęte działania nie pozwoliły na trwałe wydobycie kraju z impasu gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahearne, A.G., Shinada, N. (2005). Zombie Firms and Economic Stagnation in Japan. International Economics and Economic Policy, 2 (4), 363–381.
2.Balassa, B., Noland, M. (1988). Japan in the World Economy. Washington: Institute for International Economics.
3.Bobowski, S. (2016). Ekspansywna polityka monetarna Bank of Japan (BOJ) w dobie Abenomiki – szansa czy zagrożenie dla Japonii? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 448, 87–99.
4.Caballero, R.J., Hoshi, T., Kashyap, A.K. (2008). Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan. American Economic Review, 5 (98), 1943–1977.
5.Economist (2017). What five years of Abenomics has and has not achieved. Pobrano z: https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/11/16/what-five-years-ofabenomics-has-and-has-not-achieved (16.03.2019).
6.Engdahl, W. (1987). Will Japan’s ‘zaitech’ bring a market crash? Executive Intelligence Review, 14 (38), s. 6.
7.Guilford, G. (2013). It’s hard to explain what Abenomics is, so we drew you a picture. Pobrano z: https://qz.com/70866/its-hard-to-explain-what-abenomics-is-so-we-drew-youa-picture (16.03.2019).
8.IMF (2017). Japan: Staff Concluding Statement of the 2017 Article IV Mission. Pobrano z: https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/19/MS061917-Japan-Staff-Concluding-Statement-of-2017-Article-IV-Mission (16.03.2019).
9.Ito, T., Iwata, K., Mckenzie, C., Urata, S. (2018). Did Abenomics Succeed? Editors’ Overview. Asian Economic Policy Review, 13, 1–22.
10.Koo, R.C. (2009). The Holy Grail of Macroeconomics: Lesson from Japan’s Great Recession. Revised and Updated. Wiley.
11.Koo, R.C. (2014). A Japanese Lesson for the Eurozone in Balance Sheet Recession. Tokio: Nomura Research Institute.
12.Krugman, P.R. (1999). It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap. Brookings Paper on Economic Activity, 2, 137–205.
13.Lechevalier, S., Monfort, B. (2016). Abenomics: Has it worked? Will it fail? Pobrano z: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01415428 (16.03.2019).
14.Minsky, H. (1992). The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute of Board College, Working Paper No. 74.
15.OECD (2017). OECD Economic Surveys Japan. OECD Publishing.
16.Shirai, S. (2018). Mission Incomplete: Reflating Japan’s Economy. Second Edition. Asian Development Bank Institute.
17.Sławiński, A. (2014). Zmniejszenie się skuteczności polityki pieniężnej w wyniku recesji wywołanej kryzysem bankowym: Przypadek Japonii i strefy euro. W: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym (s. 13‒36). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
18.Tomita, M. (2018). BOJ is top-10 shareholder in 40% of Japan’s listed companies Central bank expands buying spree in quest of inflation goal. Pobrano z: https://asia.nikkei.com/Economy/BOJ-is-top-10-shareholder-in-40-of-Japan-s-listed-companies (16.03.2019).
19.Turner, A. (2018). Japan’s Successful Economic Model. Pobrano z: https://www.project-syndicate.org/commentary/japan-successful-economic-model-by-adair-turner-2018-09 (16.03.2019).
20.Ueda, K. (2016). Abenomics after Four Years: Formidable Challenges ahead with Limited Policy Tools. CARF Working Paper.
21.Valli, V. (2012). Growth and Crisis in the Japanese Economy. Dipartimento di Economia „S. Cognetti de Martiis”, Working Paper No. 07/2012.
22.Yoshino, N., Mizoguchi, T. (2010). The Role of Public Works in the Political Business Cycle and the Instability of the Budget Deficits in Japan. Asian Economic Papers, 1 (9), 94–112.
23.Yoshino, N., Taghizadeh-Hesary, F. (2014). Three Arrows of “Abenomics” and the Structural Reform of Japan: inflation Targeting Policy of the Central Bank, Fiscal Consolidation, and Growth Strategy. ADBI Working Paper Series, No. 492.