Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2018
Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim

Autorzy: Jakub Isański ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: dzietność spadek dzietności style życia współczesne społeczeństwo polskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (25-35)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społecznych kontekstów dzietności we współczesnym społeczeństwie polskim. Ostatnie lata przyniosły znaczący spadek wskaźnika dzietności, a dostępne w literaturze przedmiotu opisy skłaniają do sięgnięcia po inne niż demograficzne wyjaśnienia. W tekście przytoczone są informacje o różnych obszarach życia społecznego pokazujące skalę i możliwe przyczyny zjawiska, jakim jest spadek dzietności, a także konsekwencje tego w życiu społecznym i gospodarczym w Polsce. Wiele danych i opracowań w literaturze przedmiotu pokazuje globalną skalę tego zjawiska, skłaniając do refleksji i poszukiwania jego wyjaśnień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alvare, H.M. (2017). „Cheap sex”: mapping the new mating market. Mercatornet. Pobrane z: https://www.mercatornet.com/mobile/view/cheap-sex-mapping-the-new-mating-market (1.03.2017).
2.Baskerville, S. (2009). Freedom and the Family: The Family Crisis and the Future of Western Civilization. Humanitas, XXII (1–2), 168–184.
3.Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
4.CBOS (2017a). Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach (oprac. R. Boguszewski, M. Piszczatowska-Oleksiewicz). Komunikat z badań CBOS 93.
5.CBOS (2017b). Plany prokreacyjne kobiet (oprac. M. Omyła-Rudzka). Komunikat z badań CBOS 117. Country Comparison: Total Fertility Rate (2017). Pobrano z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world factbook/rankorder/2127rank.html (1.03.2017).
6.Centrum im. Adama Smitha (2017). Koszty wychowania dzieci 2017. Pobrano z: http://smith.pl/sites/default/fles/zalaczniki_201706/r-17-dzieci-1-06-1f.pdf (1.03.2017).
7.Corselli-Nordblad, L., Gereoffy, A. (2015). Marriage and birth statistics – new ways of living together in the EU. Eurostat Statistics Explained. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_birth_statistics_-_new_ways_of_living_together_in_the_EU (1.03.2017).
8.Cowan, R.S. (1976). The ”Industrial Revolution” in the Home: Household Technology and Social Change in the 20th Century. Technology and Culture, 17 (1), 1– 23.
9.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
10.Dolińska, B. (2016). Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa. Warszawa: Smak Słowa.
11.Golka, M. (2008). Socjologia kultury. Warszawa: Scholar.34 / jakub isański / dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim.
12.Gołata, E. (2016). Estimation of fertility in Poland and of Polish born women in the United Kingdom. Studia Demografczne, 1 (169), 13–38.
13.Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford University Press.
14.GUS. (2017). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: rocznik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2017.pdf (20.01.2018).
15.Isański, J. (2015). Migracje i transfery kapitału społecznego. Poznań: WN UAM.
16.Kotowska, I. (red.) (2014). Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2013. Piaseczno: Drukarnia Braci Grodzickich.
17.Lesthaeghe, R. (1980). On the Social Control of Human Reproduction. Population and Development Review, 6 (4), 527–548.
18.Lesthaeghe, R. (2014). The second demographic transition: A concise overview of its development. PNAS, 111 (51), 18112–18115.
19.Levitt, P, Lamba-Nieves, D. (2011). Social Remittances Revisited. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37 (1), 1–22.
20.Michalski, M.A. (2014). Kulturowe sprzeczności państwa opiekuńczego i ich wpływ na człowieka, relacje międzypokoleniowe i struktury pośredniczące. W: M. Szczepański, M. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demografcznych i rynkowych (s. 1–15). Poznań: WN UAM.
21.Mynarska, M. (2014). Zamierzenia prokreacyjne Polaków i ich zróżnicowanie według cech demograficznych i ekonomicznych respondentów. W: I. Kotowska (red.), Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków – diagnoza społeczna 2013 (s. 52–60). Piaseczno: Drukarnia Braci Grodzickich.
22.Mynarska, M., Baranowska-Rataj, A., Matysiak, A. (2014). Free to stay, free to leave: Insights from Poland into the meaning of cohabitation. Demographic Research, 31, 1107–1136.
23.Przybył, I. (2017). Historie przedślubne. Poznań: WN UAM.
24.Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo KR.
25.Regnerus, M. (2017). Cheap Sex: The Transformation of Man, Marriage, and Monogamy. Oxford: Oxford University Press.
26.Riesman, D., Glazer, N., Denney, R. (1996). Samotny tłum. Warszawa: Muza.
27.Rogalińska, D., Szałtys, D. (red.) (2017). Atlas demograficzny Polski. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa: Druk Zakładu Wydawnictw Statystycznych.
28.Schmidt, F. (2015). Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesie indywidualizacji. Warszawa–Toruń: WN UMK.
29.Schulz, N. (2013). Home economics. The consequences of changing family structure. Washington: American Enterprise Institute Press.
30.Stańczak, J., Stelmach, K., Urbanowicz, M. (2016). Małżeństwa oraz dzietność w Polsce. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.
31.Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.
32.United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/ (1.03.2017).
33.Ziółkowski, M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Humaniora.