Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.41-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41 (2018)
Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa

Autorzy: Dariusz Kubok
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii
Słowa kluczowe: fallibilizm Karneades sceptycyzm epistemologia kryterium
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:20 (5-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Abstrakt Artykuł podejmuje problem rozpoznania i krytycznego rozważenia antecedencji fallibilizmu w filozofii Karneadesa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że fallibilizm jest stanowiskiem, którego charakterystyka nie jest jednoznaczna. W pierwszej zatem kolejności należy wyodrębnić rdzeń znaczeniowy tej doktryny (przede wszystkim zarówno wymiar negatywny, jak i pozytywny), aby się nim posługiwać w rozważaniach historyczno-filozoficznych. Intencją artykułu nie jest próba dowodzenia, że Karneades był fallibilistą przed Peircem i Popperem, czy też że był on prekursorem tego stanowiska. Zasadniczy cel rozważań koncentruje się na krytycznym przeglądzie argumentów dotyczących fallibilistycznego odczytania jego poglądów. W tym celu odróżniony zostanie fallibilizm globalny i fallibilizm lokalny, a także omówione zostanie stanowisko eudajmonologicznego fallibilizmu. Tym samym rozważania podjęte w tym artykule mieścić się będą w obrębie ożywionej obecnie dyskusji nad historycznymi źródłami fallibilizmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bibliografia
2.Barnes, J. (2007). Sextan Scepticism. W: D. Scott (ed.), Maieusis: Essays in Ancient Philosophy in Honour of Myles Burnyeat (s. 322-334). Oxford: Oxford University Press.
3.Blackburn, S. (1994). The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford – New York: Oxford University Press.
4.Cyceron M. T. (1961). Księgi akademickie. Przeł. W. Kornatowski. W: Cyceron, Pisma filozoficzne. T. 3, 9-154.
5.Dąmbska, I. (1948a). O rodzajach sceptycyzmu. Kwartalnik Filozoficzny, XVII, 79-86.
6.Dąmbska, I. (1948b). Sceptycyzm i agnostycyzm we wspólczesnej epistemologii. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2, s. 245-247.
7.Fine, G. (2010). Sceptical Enquiry. W: D. Chares (ed.), Definition Greek Philosophy (s. 493–525). Oxford: Oxford University Press.
8.Frede, M. (1997). The Sceptic’s Two Kinds of Assent and the Question of the Possibility of Knowledge. W: M. Burnyeat, M. Frede (eds.), The Original Sceptics: A Controversy (s. 127-151). Hackett: Indianapolis.
9.Grgić, F. (2012). Investigative and Suspensive Scepticism. European Journal of Philosophy, 22: 4, 653-673.
10.Haack, S. (1982-1983). Theories of Knowledge: An Analytic Framework. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, 83, 143-157.
11.Hankinson, R. J. (1995). The Sceptics. (The Arguments of the Philosophers). London, New York: Routledge.
12.Hanuszewicz S. (2003). Znaczenie fallibilizmu, http://zbc.uz.zgora.pl/Content/3012/ fallibilizm_calosc.pdf, data wejścia: 29.12.2017.
13.Joachimowicz, L. (1972). Sceptycyzm grecki. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
14.Lacey, A. R. (1999). Słownik filozoficzny. Przeł. R. Matuszewski. Poznań: Zysk i sp.
15.Lewis, D. (1996). Elusive Kowledge. Australasian Journal of Philosophy, 74, 549‐567.
16.Malpas, R. E. (1992). Donald Davidson and the Mirror of Meaning: Holism, Truth, Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
17.Nerczuk, Z. (2007). Sekstus Empiryk – osoba i dzieła. Toruński Przegląd Filozoficzny, 7/8, 95-108.
18.Obdrzalek, S. (2006). Living in Doubt: Carneades’ Pithanon Reconsidered. Oxford Studies in Ancient Philosophy, 31, 243-280.
19.Pacewicz, A. (2007). Wiarygodność/prawdopodobieństwo w filozofi i Karneadesa. Toruński Przegląd Filozoficzny, 7/8, 71-81.
20.Palmer, J. A. (2000). Skeptical Investigations. Ancient Philosophy, 20, 351-375.
21.Peirce, Ch. S. (1931-1958). The Collected Papers. Vols. I-VI. Charles Hartshorne and Paul Weiss (eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-1935; Vols. VII-VIII. Arthur W. Burks (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.
22.Perin, C. (2010). The Demands of Reason: An Essay on Pyrrhonian Scepticism. Oxford: Oxford University Press.
23.Rescher, N. (1998), Fallibilism. W: The Routledge encyclopedia of philosophy. E. Craig (ed.). Vol. I-X, London-New York: Routledge.
24.Sextus Empiricus (1961). Adversus mathematicos. W: Sexti Empirici Opera. Rec. H. Mutschmann. II Adversus dogmaticos libros quinque (Adv. Math. VII-XI) continens. Lipsiae, in Aedibus B. G. Teubneri 1914; III Adversus mathematicos libros I-VI continens. Ed. J. Mau, Lipsiae, in Aedibus B. G. Teubneri.
25.Sextus Empiricus (1990). Outlines of Pyrrhonism. R.G. Bury (trans.). Buffalo: Prometheus Books.
26.Thorsrud, H. (2002). Cicero on His Academic Predecessors: the Fallibilism of Arcesilaus and Carneades. Journal of the History of Philosophy, 40, 1-18.
27.Thorsrud, H. (2009). Ancient Scepticism. Berkeley, CA: University of California Press.
28.Wesoły, M. (2007). Filon z Larissy – prekursor werysymilizmu i falibilizmu. Toruński Przegląd Filozoficzny, 7/8, 83-94.
29.Woleński, J. (2000). Epistemologia. T. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne. Kraków: Aureus.
30.Ziemińska, R. (2013). Historia sceptycyzmu. Toruń.
31.Ziemińska, R (2015). Carneades’ Approval as a Weak Assertion: A Non-Dialectical Interpretation of Academic Skepticism. The European Legacy, Toward New Paradigms, 20.6, 591-602.