Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.43-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 43 (2018)
Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy)

Autorzy: Bartosz Pokorski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: immortality human enhancement enhancing evolution John Harris
Rok wydania:2018
Liczba stron:22 (43-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza pojęcia nieśmiertelności, wpisanie go w kontekst debaty bioetycznej poświęconej pojęciu udoskonalania człowieka i przedstawienie problemów wiążących się z tymi zagadnieniami. W tekście podejmuję próbę krótkiego omówienia kwestii udoskonalania człowieka w nawiązaniu do postępu technologicznego i zarysowanego przez Harrisa programu ewolucji udoskonalającej. Następnie staram się pokazać czym dla Harrisa jest nieśmiertelność, jakie jej typy wyróżnia, dlaczego warto się nią zajmować i w jaki sposób. Wreszcie przedstawiam główne zarzuty kierowane pod adresem nieśmiertelności i to, jak Harris się im przeciwstawia. Celem pobocznym, czy raczej postulatem, jest próba zaproponowania kierunku dalszych badań zarówno nad zagadnieniem nieśmiertelności jak i w dziedzinie udoskonalania człowieka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Austad, S. N. (1997), Why We Age : What Science Is Discovering About the Body's Journey Through Life, New York: John Wiley & Sons, Inc.
2.Glannon, W. (2002), Identity, prudential concern and extended lives, [w:] „Bioethics” 16:266–83.
3.Harris, J. (2002), Intimations of immortality: the ethics and justice of life extending therapies, [w:] M. Freeman (red.) Current Legal Problems. Oxford: Oxford University Press, 65 – 95.
4.Harris, J. (2008), Enhancing Evolution. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
5.Jonas, H. (1992), The burden and blessing of mortality, [w:] „The Hastings Center Report” 22:34–40
6.Kaczmarek, E. (2015), Autentyczność emocji w bioetycznym sporze o ulepszanie człowieka. Czy „pigułka szczęścia” może dać prawdziwe szczęście?, [w:] Etyka 51, 3 – 17.
7.Perlikowski, Ł. Dominiak, Ł. Płotka, B. (2013), Współczesne podziały biopolityczne w świetle sporu wokół doskonalenia człowieka, „Studia Polityczne”, 31, 175 – 189.
8.Shakespeare, W. (1980), Jak wam się podoba, [w:] S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, (red.) William Shakespeare Dzieła dramatyczne. T. 2. Warszawa: PIW, 217 – 341.