Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.44-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 44 (2018)
Świat fabrykowany przez figurę Ojca. Model unisex jako reakcja na patriarchalne status quo (World fabricated by the figure of the Father. Unisex model as a backlash against the patriarchal status quo)

Autorzy: Michał Bomastyk
Instytut Filozofii UMK
Słowa kluczowe: ojciec matka patriarchat ojcobójstwo świat typu unisex
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (83-99)
Klasyfikacja JEL: J16 J18 J19 K38 Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Teza artykułu brzmi: Zdestabilizowanie męskocentrycznego porządku społecznego uwarunkowane jest dokonaniem symbolicznego aktu ojcobójstwa, który pozbawiłby Ojca – symbol kultury patriarchalnej – władzy. Konsekwencją dokonania aktu ojcobójstwa jest ukonstytuowanie się wizji świata typu unisex, w którym męskość i kobiecość nie będą dookreślane poprzez binarny systemu płciowy. Artykuł odwołuje się do tradycji psychoanalitycznej a także do narzędzi metodologicznych wypracowanych przez gender studies. Artykuł ma na celu opracowanie intelektualnej strategii, która przyczyniłaby się do destabilizacji społecznych mechanizmów konstruujących kobiecość podporządkowaną męskości i męskość uprzywilejowaną w społeczeństwie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BIBLIOGRAFIA
2.Bakke, M. (2014). Natura/kultura. W: I. Misiak, M. Tytuła (red.) Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze (s. 336-338). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
3.Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
4.Butler, J. (2016). Zapiski o performatywności zgromadzeń. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
5.Carrigan, T., Connell, B., Lee, J. (2004). Toward a New Sociology of Masculinity. W: P.F. Murphy (red.), Feminism and Masculinities (s. 151-164). New York: Oxford University Press.
6.Connell, R.W. (1987). Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics, Cambridge: Polity Press.
7.Connell, R.W. (2013). Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Beauvoir, de S. (2014). Druga płeć. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
9.Foucault, M. (2013). Hermeneutyka podmiotu. Wykłady z Collège de France 1981/1982. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
10.Freud, S. (1993). Totem i tabu. Warszawa: Wydawnictwo KR.
11.Freud, S. (2009). Życie seksualne. Warszawa: Wydawnictwo KR.
12.Irigaray, L. (2000). Ciało w ciało z matką. Kraków: Wydawnictwo eFKa.
13.Lacan, J. (2013). Imiona-Ojca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Legendre, P. (2016). Fabrykacja człowieka Zachodu. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
15.Morgan, E. (2007). Pochodzenie kobiety. Warszawa: Wydawnictwo Anadiomene.
16.Stoltenberg, J. (2004). Toward Gender Justice. W: P.F. Murphy (red.), Feminism and Masculinities (s. 41-49). New York: Oxford University Press.