Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.45-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 45 (2019)
Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony

Autorzy: Mirosław Rutkowski
Uniwersytet Szczecińśki
Słowa kluczowe: krzywdzenie przyzwolenie na krzywdę Maszyna Tooleya zasada moralnej symetrii kontrfaktyczna definicja krzywdy postronny obserwator prawo do samoobrony
Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (43-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule bronię tezy, że istnieje znacząca różnica moralna między zadawaniem krzywdy (lub krzywdzeniem), a przyzwoleniem na to, by krzywda mogła się wydarzyć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benatar, D. (2009). Better Never to Have Been. The Harm of Coming into Existence, New York.
2.Bennett, J. (1981). „Morality and Consequences”, w: The Tanner Lectures on Human Values, t. 2, red. S. McMurrin, Salt Lake City.
3.Cohen, C.B. (1997). „The Morality of Knowingly Conceiving Children With Serious Conditions: An Expanded „Wrongful Life” Standard”, w: Contingent Future Persons. On the Ethics of Deciding Who Will Live, or Not, in the Future, red. N. Fotion, J.C. Heller, Dordrecht.
4.Davis, N. (1984). Abortion and Self-Defense, Philosophy & Public Affairs, t. XIII.
5.Feinberg, J. (1987). Harm to Others, New York.
6.Feinberg, J. (1992). „Wrongful Life and the Counterfactual Element in Harming”, w: tegoż Freedom and Fulfilment, Princeton.
7.Harman, E. (2009). „Harming as Causing Harm”, w: Harming Future Persons. Ethics, Genetics and the Nonidentity Problem, red. M.A. Roberts, D.T. Wasserman, Dordrecht.
8.Harris, J. (1992). „The Wrong of Wrongful Life”, w: tegoż In Wonderwoman and Superman: The Ethics of Human Biotechnology, Oxford.
9.Kagan, S. (1989). The Limits of Morality, Oxford.
10.Kamm, F.M. (1983). Killing and Letting Die: Methodological and Substantive Issues, Pacific Philosophical Quarterly, t. 64.
11.Kamm, F.M. (1986). Harming, Not Aiding, and Positive Rights, Philosophy and Public Affairs, t. 15.
12.Kamm, F.M. (1992). Non-Consequentialism, the Person as End -To-Itself, and the Significance of Status, Philosophy and Public Affairs, t. 21.
13.Kamm, F. (2007). Intricate Ethics, New York.
14.Kamm, F. (1996). Morality, Mortality, t. II: „Rights, Duties, and Status”, New York.
15.McMahan J. (1993). Killing, Letting Die, and Withdrawing Aid, Ethics, t. 103.
16.McMahan J. (2012). Etyka zabijania, Warszawa.
17.Montague, P. (1981). Self-Defence and Choosing among Lives, Philosophical Studies, t. 40.
18.Morreim, E.H. (1988). The Concept of Harm Reconceived, Law and Philosophy, t. 7.
19.Parfit, D. (2012). Racje i osoby, Warszawa.
20.Różyńska, J. (2013). Złe geny, „złe życia” i koncepcja krzywdy progowej, Etyka, t. 47.
21.Rutkowski, M. (2017). Granice etyki, Warszawa.
22.Steinbock, B. (2009). „Wrongful Life and Procreative Decisions”, w: Harming Future Persons. Ethics, Genetics and the Nonidentity Problem, red. M.A. Roberts, D.T. Wasserman, Dordrecht.
23.Thomson, J.J. (2009). „Obrona własna”, w: Etyka wojny. Antologia tekstów, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, Warszawa.