Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.49-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 49 (2020)
Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)

Autorzy: Bogna Wach ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: Protokół z Groningen celowe powodowanie śmierci u dzieci eutanazja neonatalna jakość życia autonomia najlepszy interes dziecka
Rok wydania:2020
Liczba stron:35 (53-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem eutanazji w państwach, w których ta procedura jest legalna dotyczy pacjentów zdolnych do podejmowania decyzji o swojej śmierci. Wyrażenie zgody na medycznie wspomagane przyspieszenie śmierci jest kluczowe. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku osób, które nie mają zdolności do podejmowania decyzji, takim są np. pacjenci psychicznie chorzy, niepełnosprawni intelektualnie, pozbawieni świadomości czy bardzo małe dzieci. W Holandii zostały przyjęte wytyczne dotyczące niemowląt, które są dotknięte nieuleczalną chorobą, tzw. Protokół z Groningen. Zapisy tego protokołu dotyczą zarówno rezygnacji z terapii, jak i czynnego przerwania życia w postaci celowego spowodowania śmierci (eutanazji neonatalnej). Należy zaznaczyć, że dokument ten nie jest wiążącym aktem prawnym. Powstają wątpliwości czy zapisy protokołu to jedynie dozwolona rezygnacja z terapii czy też przyzwolenie na zabójstwo, które przy liberalnej polityce holenderskiej może pozostać bezkarne. Pozostaje otwarte pytanie czy mamy do czynienia z aktem miłosierdzia w postaci przerwania cierpień nieuleczalnie chorych pacjentów czy też jest to wygodny pretekst do pozbycia się nieuleczalnie chorych dzieci pod pozorem niskiej jakości ich życia
Pobierz plik

Plik artykułu