Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU

  1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu wnus.usz.edu.pl.
  2. Publikacje zamieszczane w Serwisie wnus.usz.edu.pl są dostępne dla każdego korzystającego z internetu, jednakże ze wszystkich funkcji Serwisu wnus.usz.edu.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
  3. System skierowany jest dla wszystkich naukowców prowadzących badania naukowe w różnych dziedzinach.
  4. Użytkownik (Autor) ma możliwość opublikowania swojego artykułu w Systemie wnus.usz.edu.pl, jeżeli przejdzie on pozytywnie wszystkie etapy procesu publikacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, ul. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, NIP: 851-020-80-05
  2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu wnus.usz.edu.pl.
  3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  5. Osoby odwiedzające wnus.usz.edu.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Na tej stronie używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Na tej stronie ciasteczka służą do przechowywanie informacji o Użytkownikach takich jak numer ID (unikalny numer użytkownika).