Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
2. Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
3. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page