Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
2. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
3. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
4. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
5. Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
6. Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
7. Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą z perspektywy mierzenia handlu wartością dodaną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
8. Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy Polską a Niemcami w przemyśle motoryzacyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
9. TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
10. Handel internetowy jako usługa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
11. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
12. The security of personal data protection in the Polish information society – selected aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
13. Turystyka zakupowa w ofercie biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page