Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
2. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
3. Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
4. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
5. Pomerania in the Medieval and Renaissance Cartography – from the Cottoniana to Eilhard Lubinus
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
Page