Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
2. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page