Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. From Past till Presence – The Quality of German Physical Activity Kindergarten (PAK)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
Page