Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
Page