Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
Page