Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
3. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
4. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
5. Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
Page