Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
2. Obszary chronione Natura 2000 z perspektywy społeczności lokalnych w Polsce północno-wschodniej
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
3. Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
4. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
6. Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
7. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
8. Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
9. Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
10. The influence of social determinants on retirement savings in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
11. Innovation in counteracting insurance fraud
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
12. Microinsurance in limiting insurance exclusion
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page