Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи Посполитой в конце XVIII века
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
2. Polityka religijna cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie Kościoła grecko-unickiego w południowo-zachodnim terytorium Imperium Rosyjskiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
3. Klasztory bazylianów prawobrzeżnej Ukrainy i ich udział w Powstaniu Listopadowym 1830 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
4. Likwidacja Kościoła katolickiego obrządku wschodniego w południowo-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego za panowania cesarza Mikołaja I (lata 30. XІX wieku)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
Page