Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Tomasz G. Pszczółkowski: Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
2. Codzienne pogranicze. Głosy publicystów, wybór i redakcja Bogdan Twardochleb. Szczecin: Kurier Szczeciński, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 2015, 255 s.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
3. Zmarł Egon Bahr, przyjaciel Polaków i rzecznik pokojowej współpracy
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
4. Współpraca kulturalna województwa szczecińskiego z okręgiem Rostock
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
5. Główne kierunki działania w zakresie rozwoju kultury w województwie szczecińskim do 1975 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Go to
6. Problemy dalszego rozwoju bazy materialnej kultury w województwie szczecińskim na lata 1971-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Go to
7. Ruch młodej inteligencji w województwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
Page