Search

Result: Found records: 1.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
Page